Časné slizniční hojení na terapii infliximabem je spojeno s lepšími dlouhodobými výsledky u pacientů s ulcerózní kolitidou

14. 5. 2019

Ve studiích ACT-1 (Active Ulcerative Colitis Trial) a ACT-2 bylo prokázáno, že pacienti s ulcerózní kolitidou (UC) léčení infliximabem dosahovali klinické odpovědi, remise i slizničního hojení mnohem častěji než pacienti léčení placebem.

Ve studiích ACT-1 (Active Ulcerative Colitis Trial) a ACT-2 bylo prokázáno, že pacienti s ulcerózní kolitidou (UC) léčení infliximabem dosahovali klinické odpovědi, remise i slizničního hojení mnohem častěji než pacienti léčení placebem. Autoři práce publikované v časopise Gastroenterology se proto blíže zabývali spojitostí časného zlepšení endoskopického nálezu a následné klinické odpovědi.

Za účelem zhodnocení známek slizničního hojení bylo u pacientů provedeno kolonoskopické vyšetření v 0., 8., 30. a 54. týdnu sledování (pouze ACT-1), přičemž byli kategorizováni do 4 skupin podle nálezu v týdnu 8 (Mayo subskóre 0–3). Následně byla hodnocena spojitost mezi endoskopickým nálezem v týdnu 8 a rizikem kolektomie, příznaky nemoci a nutností použití kortikosteroidů. Slizniční hojení pak bylo hodnoceno jako subskóre 0 (normální) nebo 1 (střední).

Pacienti léčeni infliximabem s nižším endoskopickým subskóre v týdnu 8 podstoupili kolektomii v průběhu následného 54týdenního sledování s menší pravděpodobností (P = 0,0004). Tento trend však již nebyl pozorován u pacientů, kteří obdrželi placebo (P = 0,47). Pacienti s nižším endoskopickým subskóre dosáhli v 30. a 54. týdnu lepších výsledků stran symptomů nemoci i nutnosti použití kortikosteroidů (P < 0,0001 pro infliximab; P < 0,01 pro placebo).

Stupeň slizničního hojení po 8 týdnech terapie infliximabem koreloval se zlepšením klinického stavu, včetně nutnosti provedení kolektomie. Podobné trendy byly v podskupině pacientů s klinickou odpovědí v 8. týdnu pozorovány u všech hodnocených parametrů (další průběh nemoci, symptomy nemoci, použití kortikosteroidů) s výjimkou nutnosti provedení kolektomie. U pacientů v klinické remisi však stupeň slizničního hojení v týdnu 8 další průběh nemoci nepredikoval.

(mik)

Zdroj: Colombel J. F. et al. Early Mucosal Healing With Infliximab Is Associated With Improved Long-term Clinical Outcomes in Ulcerative Colitis. Gastroenterology. Publikováno on-line 30. června 2011; doi: 10.1053/j.gastro.2011.06.054Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa