Časná léčba infliximabem u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou – zhodnocení tříletého sledování

14. 5. 2019

Cílem předkládané studie, publikované v Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition, bylo zhodnotit účinnost časné léčby infliximabem u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou během tříletého sledování.

Cílem předkládané studie, publikované v Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition, bylo zhodnotit účinnost časné léčby infliximabem u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou během tříletého sledování.

Autoři studie analyzovali lékařské záznamy 28 dětských pacientů, kteří byli léčeni infliximabem pro Crohnovu chorobu. Pacienty podle typu úvodní léčby rozdělili na skupinu s maximální léčbou („top-down“ group) a skupinu s postupnou léčbou („step-up“ group). Pacienti s maximální úvodní léčbou (n = 18) dostávali infliximab a azathioprin od nástupu onemocnění po dobu prvního roku a poté byli další dva roky léčeni azathioprinem. Skupinu s postupnou léčbou tvořilo 10 pacientů. Všichni pacienti byli sledováni 36 měsíců. Úspěšnost léčby byla hodnocena za použití dětské verze Crohn’s disease activity index (PCDAI) podle počtu relapsů po 12, 24 a 36 měsících léčby. U 10 pacientů byly zároveň k dispozici vzorky krve, které byly testovány na přítomnost protilátek proti infliximabu.

Počet relapsů ve skupině s maximální léčbou byl nižší než ve skupině s postupnou léčbou, a to po 1, 2 i 3 letech sledování. Signifikantního rozdílu dosáhl ale počet relapsů jen u výsledku po 2 letech. Po 3 letech nebyl rozdíl v počtu relapsů po úpravě s ohledem na pohlaví, věk při diagnóze a vstupní hodnotu PCDAI signifikantní. Pouze u jednoho pacienta léčeného infliximabem byly zaznamenány dyspnoe a tachykardie hodnocené jako nežádoucí účinek léčby. Protilátky proti infliximabu nebyly nalezeny v krvi žádného z 10 pacientů.

Časné zahájení terapie infliximabem v době diagnózy (maximální počáteční terapie, „top-down“ therapy) je efektivní v redukci počtu relapsů ve srovnání s konvenční terapií u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou, a to pravděpodobně až po dobu 3 let.

(epa)

Zdroj: Lee Y. S., Baek S. H., Kim M. J., et al. Efficacy of Early Infliximab Treatment for Pediatric Crohn’s Disease: A Three-year Follow-up. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2012 Dec; 15 (4): 243–9; doi: 10.5223/pghn.2012.15.4.243.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa