C-reaktivní protein v roli indikátoru udržení odpovědi na léčbu nebo remise při léčbě infliximabem u pacientů s Crohnovou chorobou

14. 5. 2019

Biologická léčba v posledních deseti letech významně ovlivnila možnosti terapie idiopatických střevních zánětů, zejména Crohnovy choroby.

Biologická léčba v posledních deseti letech významně ovlivnila možnosti terapie idiopatických střevních zánětů, zejména Crohnovy choroby. Z biologické léčby těží především nemocní s vysokou zánětlivou aktivitou, kteří nereagují na standardní terapii kortikosteroidy, imunosupresivy, antibiotiky a aminosalicyláty. Nástup protizánětlivého účinku po infliximabu je rychlý a u většiny nemocných dochází k zásadnímu zlepšení stavu. Limitujícím faktorem použití anti-TNF terapie je sekundární ztráta terapeutické odpovědi při opakovaném podání léčiva.

Kritériem účinnosti anti-TNF terapie infliximabem je navození klinické odpovědi nebo klinické remise onemocnění. V předkládaném sdělení byly v rámci post-hoc analýzy studie ACCENT I posuzovány hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) na počátku léčby a po 14 týdnech indukční terapie infliximabem u pacientů s Crohnovou chorobou, u nichž byla odpověď na indukční léčbu pozitivní. Cílem analýzy bylo ověření hypotézy, že normalizace hladin CRP slouží jako prediktor dlouhodobého udržení klinické odpovědi nebo remise v průběhu jednoho roku léčby.

Studie ACCENT I byla multicentrickou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studií. Do analýzy byli zařazeni pacienti, kteří obdrželi indukční léčbu infliximabem (v týdnu 0, 2 a 6) s následnou udržovací léčbou ve schématu 5 nebo 10 mg/kg každých 8 týdnů počínaje týdnem 14. Analyzováni byli pacienti, kteří ve 14. týdnu po indukční terapii dosáhli klinické odpovědi na léčbu (n = 212) nebo remise onemocnění (n = 138). Posuzována byla míra asociace mezi zjištěnými hladinami CRP (hraniční hodnoty 0,5 a 3,0 mg/dl), proměnnými na počátku onemocnění a udržením klinické odpovědi nebo remise nemoci v průběhu udržovací léčby.

Významná souvislost existuje

Mezi udržením remise a úvodními hladinami CRP byla zjištěna významná souvislost. U 45 % procent pacientů ve skupině s výchozí hodnotou CRP ≥ 0,7 mg/dl oproti 22 % ve skupině s CRP < 0,7 mg/dl byla zachována remise (p = 0,012). Normalizace hladin CRP po úvodní léčbě infliximabem zvyšovala pravděpodobnost udržení odpovědi na léčbu (p < 0,001) nebo remise (p = 0,052). Terapeutickou odpověď ve 14. týdnu léčby vykazovalo 56,6 % pacientů s hladinou CRP < 0,5 mg/dl oproti 37,2 % pacientů s vyššími hladinami CRP (p = 0,005). Optimální prediktivní hraniční hodnota CRP nebyla zaznamenána.

Hladiny CRP jsou prediktorem úspěšnosti dlouhodobé udržovací léčby

Vysoké výchozí hladiny CRP zvyšují pravděpodobnost udržení remise. Normalizace hladin CRP po úvodních 14 týdnech infuzní léčby zvyšuje u pacientů s Crohnovou chorobou pravděpodobnost udržení terapeutické odpovědi a remise při dlouhodobé udržovací léčbě infliximabem po dobu 1 roku.

(hkh)

Zdroj: Reinisch W., Wang Y., Oddens B. J., Link R. C-reactive protein, an indicator for maintained response or remission to infliximab in patients with Crohn's disease: a post-hoc analysis from ACCENT I. Aliment Pharmacol Ther. 2012 Mar; 35 (5): 568–76; doi: 10.1111/j.1365-2036.2011.04987.x.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa