Buprenorfin v těhotenství

15. 5. 2019

Vzhledem k narůstající prevalenci užívání opioidů těhotnými ženami a z toho pramenících zdravotních rizik jak pro samotné budoucí matky, tak pro vyvíjející se organismus dítěte je zajištění efektivní zdravotní péče pro tuto specifickou skupinu prioritou systému veřejného zdraví.

Vzhledem k narůstající prevalenci užívání opioidů těhotnými ženami a z toho pramenících zdravotních rizik jak pro samotné budoucí matky, tak pro vyvíjející se organismus dítěte je zajištění efektivní zdravotní péče pro tuto specifickou skupinu prioritou systému veřejného zdraví.

Nedávno byla proto publikována studie kriticky sumarizující 3 randomizované studie žen léčených buprenorfinem ve srovnání s metadonem a 44 podobných nerandomizovaných a případových studií. Výsledky byly hodnoceny z pěti hlavních hledisek: účinek u samotné matky, účinky na fétus, perinatální účinky, účinky na mateřské mléko a dlouhodobější účinky na vývoj dítěte.

Autoři neshledali signifikantní rozdíl mezi buprenorfinem a metadonem z hlediska opuštění terapie matkami ani jejich analgetického efektu. Ze studií, které hodnotily účinek buprenorfinu a metadonu na fétus, nicméně vyplývá, že buprenorfin výrazně méně suprimoval fetální tepovou frekvenci a její reaktivitu; občas zaznamenané případy intrauterinní růstové retardace nebylo možné kauzálně spojit s podáváním samotného buprenorfinu.

Buprenorfin vyvolal signifikantně méně výrazný neonatální abstinenční syndrom (NAS) ve srovnání s metadonem – např. novorozenci z randomizovaných studií MOTHER a PROMISE byli hospitalizováni statisticky významně kratší dobu a vyžadovali kratší dobu léčby NAS.

Ani jedna z randomizovaných studií nezkoumala přímo hladinu buprenorfinu v mateřském mléce. Data z 5 dalších studií ukazují, že koncentrace buprenorfinu závisí na obsahu proteinu a tuku v mateřském mléce, nicméně obecně je nízká a srovnatelná s koncentrací v plazmě.

Hodnocení parametrů neurobehaviorálního a kognitivního vývoje od novorozeneckého věku do raného dětství rovněž neprokázalo žádné nežádoucí účinky expozice buprenorfinu. Navíc u některých, především novorozeneckých parametrů (hypertonicita, excitabilita) bylo zřejmé, že potomci matek léčených buprenorfinem vykázali klinicky příznivější profil.

 (onse)

Zdroj: Jones H. E. et al. Buprenorphine treatment of opioid-dependent pregnant women: a comprehensive review. Addiction. 2012 Nov; 107 Suppl 1: 5–27; doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04035.xPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa