Buprenorfin – bezpečnější volba pro novorozence

15. 5. 2019

Na 58. ročníku klinického kongresu Společnosti amerických porodníků a gynekologů v květnu 2010 byly prezentovány zajímavé výsledky studie bezpečnosti a účinnosti buprenorfinu a metadonu pro novorozence v léčbě opiátové závislosti těhotných.

Na 58. ročníku klinického kongresu Společnosti amerických porodníků a gynekologů v květnu 2010 byly prezentovány zajímavé výsledky studie bezpečnosti a účinnosti buprenorfinu a metadonu pro novorozence v léčbě opiátové závislosti těhotných. Škodlivý vliv substituční terapie buprenorfinem je menší. Na rozdíl od metadonu se u novorozenců projevuje méně abstinenčních příznaků a klesá nutná doba hospitalizace.

Autoři v Maine Medical Centre v průběhu čtyř let retrospektivně přezkoumali lékařské záznamy těhotných pacientek léčených metadonem (101) a buprenorfinem (68). Hodnoceny byly tyto parametry: věk těhotných pacientek, gestační věk novorozence, způsob porodu, komorbidity, další užívané léky (benzodiazepiny, SSRI), Apgarové skóre novorozence, porodní váha a pH pupečníkové krve. Další analyzované údaje se týkaly novorozeneckého abstinenčního syndromu, délky nutné hospitalizace a vyžadované léčby.

Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán žádný statisticky významný rozdíl v typologii matek. Naproti tomu abstinenční skóre novorozenců matek léčených buprenorfinem bylo v porovnání s metadonem menší (průměrně 10,7 vs. 12,5; P < 0,0012). Novorozenci matek na metadonu zůstávali po porodu hospitalizováni téměř dvakrát déle (15,7 vs. 8,4 dne; P < 0,001). V této skupině vyžadovalo léčbu abstinenčních symptomů 75 % novorozených oproti 50 % u matek užívajících buprenorfin (P < 0,001).

Výsledky se zcela liší od předchozích studií, kde byl aplikován odlišný systém hodnocení a sledovány příliš malé skupiny. Oproti evropskému dávkování, kdy je závislým těhotným podáván metadon v dávce do 60 mg, je dle amerického protokolu s pokračujícím těhotenstvím podáváno průměrně 102 mg metadonu. Tento faktor zřejmě vede k vyšší incidenci abstinenčních příznaků novorozenců v metadonové skupině. Autoři apelují na nutnost randomizovaných studií porovnávajících obě látky. Placebem kontrolované studie jsou z etického hlediska pochopitelně vyloučené.

V USA je buprenorfin schválen jako alternativa substituční léčby metadonem již od roku 2002. Neprochází snadno placentární bariérou a má dále oproti metadonu příznivější frekvenci dávkování. Buprenorfin zaujímá pevné místo v substituční léčbě závislých matek a tento protokol významně snižuje nákladnost léčby a péče o novorozence v nemocnici.

(Thom)

Zdroj: Czerkes M., Brown H. L. et al: Buprenorphine Treatment Safer Than Methadone for Infants of Opiate-Addicted Mothers. American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) – 58th Annual Clinical Meeting. Prezentováno 18. května 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa