Body mass index ovlivňuje odpověď na terapii infliximabem u pacientů s ankylozující spondylitidou

14. 5. 2019

Nadbytek tukové tkáně u obézních jedinců může mít jistý imunomodulační efekt a farmakokinetické důsledky.

Nadbytek tukové tkáně u obézních jedinců může mít jistý imunomodulační efekt a farmakokinetické důsledky. Na otázku, nakolik může body mass index (BMI) ovlivnit odpověď na terapii infliximabem u pacientů s ankylozující spondylitidou (AS), se snažili přinést odpověď francouzští vědci.

Ti totiž provedli studii, do které bylo retrospektivně zařazeno celkem 155 pacientů s aktivní AS, přičemž BMI byl vypočten před zahájením léčby infliximabem (v dávce 5 mg/kg intravenózně). Po šesti měsících léčby byly hodnoceny změny oproti výchozímu BASDAI skóre, vizuální analogové škále (VAS) bolesti, hladinám C-reaktivního proteinu (CRP) a celkové dávky použitých nesteroidních antiflogistik (NSA). K posouzení BMI jako prediktoru odpovědi na léčbu infliximabem pak byla použita logistická regrese.

Multivariační analýzou se autorům následně podařilo prokázat, že vyšší BMI byl spojen s horší odpovědí na léčbu, a to jak podle změn BASDAI (P = 0,0003) a VAS (P < 0,0001), tak i dle CRP (P = 0,0279) a použití NSA (P = 0,0077). Tato studie tedy přinesla jako první důkaz o tom, že vysoký BMI negativně ovlivňuje u pacientů s AS odpověď na terapii infliximabem. Nicméně bude zapotřebí provést další prospektivní studie, které by roli obezity blíže objasnily.

(mik)

Zdroj: Ottaviani S. et al. Body mass index influences the response to infliximab in ankylosing spondylitis. Arthritis Res Ther. 2012 May 14; 14 (3): R115.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa