Biomarkery odpovědi na anti-TNF terapii u psoriatické artritidy

14. 5. 2019

Psoriatická artritida postihuje více než 40 % nemocných s psoriázou. Cílem nedávno publikované studie byla identifikace sérových biomarkerů asociovaných s odpovědí na léčbu inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF).

Psoriatická artritida postihuje více než 40 % nemocných s psoriázou. Cílem nedávno publikované studie byla identifikace sérových biomarkerů asociovaných s odpovědí na léčbu inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF).

Studie proběhla na klinice specializované na léčbu psoriatické artritidy, kde pacienti prodělávají klinické vyšetření každých 6 měsíců a vzorky séra jsou odebírány jednou ročně v průběhu těchto vyšetření. Autoři studie identifikovali 40 pacientů s aktivní psoriatickou artritidou, u kterých byly k dispozici vzorky séra odebrané před započetím terapie inhibitory TNF a nejméně po tříměsíční terapii těmito léky. Pacienti byli klasifikováni jako respondéři, pokud byl zjištěn počet bolestivých kloubů menší než 3, na žádném z kloubů nebyl přítomen otok a index plochy postižení a závažnosti psoriázy (Psoriasis Area and Severity Index) byl v době odběru druhého vzorku menší než 4.

V séru byly pomocí metody ELISA stanoveny následující biomarkery: TNF superfamily 14 (TNFSF14), matrix metaloproteáza-3 (MMP-3), RANKL (receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand), COMP (osteoprotegerin, cartilage oligomeric matrix protein), CPII, C2C and C1-2C, CS-846, a vysoce sensitivní C-reaktivní protein. Výsledky byly statisticky zhodnoceny pomocí párového t-testu a logistické regrese.

Po terapii inhibitory TNF trvající v průměru 11 měsíců (etanercept u 28, adalimumab u 6, golimumab u 4 a infliximab u 2 pacientů) bylo 29 pacientů klasifikováno jako respondéři. Hladina sérového MMP-3 před započetím léčby byla nezávisle asociovaná se statutem odpovědi na léčbu (poměr šancí OR 1,067 na zvýšení o každou jednotku, p = 0,045). Snížení koncentrace MMP-3 inhibitory TNF zvyšovalo šance na terapeutickou odpověď (OR 1,213 na snížení o každou jednotku, p = 0,030), naproti tomu snížení hladiny COMP tyto šance snižovalo (OR 0,587 na zvýšení o každých 100 jednotek, p = 0,039). Žádný další z testovaných markerů nebyl asociován s odpovědí na terapii inhibitory TNF.

Lze tedy shrnout, že jak výchozí koncentrace MMP3, tak její pokles v průběhu terapie inhibitory TNF a rovněž zvýšení koncentrace COMP jsou u pacientů s psoriatickou artritidou nezávisle asociovány s odpovědí na tuto terapii.

(onse)

Zdroj: Chandran V. et al. Soluble Biomarkers Associated with Response to Treatment with Tumor Necrosis Factor Inhibitors in Psoriatic Arthritis. J Rheumatol. Publikováno online 1. května 2013; doi: 10.3899/jrheum.121162Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa