Biologická léčba psoriatické artritidy

14. 5. 2019

Anti-TNF terapie je účinná u pacientů s psoriázou a psoriatickou artritidou. Podle výsledků studií přináší rychlou a zásadní úlevu od projevů psoriázy, a to jak v kombinaci s klasickými chorobu modifikujícími léky (DMARDs), tak i v monoterapii.

Anti-TNF terapie je účinná u pacientů s psoriázou a psoriatickou artritidou. Podle výsledků studií přináší rychlou a zásadní úlevu od projevů psoriázy, a to jak v kombinaci s klasickými chorobu modifikujícími léky (DMARDs), tak i v monoterapii.

Na léčbu anti-TNF odpovídá asi 70 % pacientů s psoriatickou artritidou, přičemž nežádoucí účinky léčby nepřevyšují ty při nebiologické léčbě. Účinnost a bezpečnost léčby hodnotil doktor Hyrich a jeho tým ve studii, v níž sledoval pacienty s psoriatickou artritidou. Celkem 171 z nich užívalo infliximab (chimérická monoklonální anti-TNF protilátka), 333 etanercept (antagonista TNF receptorů) a 92 adalimumab (lidská monoklonální anti-TNF protilátka). Průměrná doba sledování byla 3 roky. Soubor těchto pacientů byl poté porovnán s dalšími 1115 pacienty, kteří byli léčeni standardní nebiologickou léčbou.

Odpověď na léčbu byla hodnocena podle kritérií Evropské ligy proti revmatismu (EULAR). Po šesti měsících užívání vykazovalo 37,5 % pacientů dobrou a 38,3 % pacientů mírnou odpověď na léčbu. Po roce léčby odpovídalo na léčbu 70 % a po 18 měsících 68 % pacientů. Všechny tři zkoušené léky se ve své účinnosti zásadně nelišily. Nižší účinnost obecně byla sledována u pacientů vyššího věku, ženského pohlaví a při současné léčbě kortikoidy.

Závažné nežádoucí účinky biologické léčby se signifikantně nelišily od nežádoucích účinků sledovaných v kontrolní skupině. Navíc podle autorů studie biologická léčba nezvyšuje budoucí rizika malignit více než nebiologická léčba.

Ustekinumab

Ustekinumab je nová monoklonální protilátka proti interleukinům 12 a 23, která je rovněž velmi účinná při léčbě psoriázy. Její účinky byly testovány v dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii s pacienty, kteří neodpovídali na biologickou nebo nebiologickou léčbu. Odpověď na léčbu se v tomto souboru objevila u 42 % pacientů ve srovnání se 14 % u kontrolní skupiny. Nežádoucí účinky byly v obou skupinách stejně četné (61 % resp. 63 % pro placebo). Nicméně pro posouzení jeho bezpečnosti bude potřeba dlouhodobějšího sledování.

(uli)

Zdroje:
Saad AA, Ashcroft DM, Watson KD, et al. Efficacy and safety of anti-TNF therapies in psoriatic arthritis: an observational study from the British Society for Rheumatology Biologics Register. Rheumatology 2010;49(4):697-705. doi: 10.1093/rheumatology/kep423

Gottlieb A, Menter A, Mendelsohn A, et al. Ustekinumab, a human interleukin 12/23 monoclonal antibody, for psoriatic arthritis: randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover trial. The Lancet 2009;373(9664):633-640. doi:10.1016/S0140-6736(09)60140-9Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa