Biologická léčba a klinické registry

15. 5. 2019

Bronchogenní karcinom je jedním z nejčastějších a bohužel i nejzhoubnějších karcinomů v České republice, ale i ve světě. Jeho léčba je velice svízelná, pacienti se dostávají do péče pneumoonkologů obvykle až v pokročilých stadiích

Bronchogenní karcinom je jedním z nejčastějších a bohužel i nejzhoubnějších karcinomů v České republice, ale i ve světě. Jeho léčba je velice svízelná, pacienti se dostávají do péče pneumoonkologů obvykle až v pokročilých stadiích. Se zavedením biologických léků svitla pacientům naděje na lepší a méně toxickou léčbu.

Biologická léčba

Jelikož je tato léčba velice nákladná, je třeba ji vhodně indikovat. I proto je podávání biologické léčby (erlotinib − Tarceva, gefitinib − Iressa, pemetrexed − Alimta a bevacizumab − Avastin) vyhrazeno pneumoonkologickým centrům. Tato pracoviště také vyhodnotí, zda odeslaný pacient splňuje kritéria pro danou léčbu, zde je léčen, a po ukončení je obvykle předán zpět na spádové pracoviště, odkud byl odeslán.

Klinické registry

Česká onkologická společnost ve spolupráci s onkologickými centry zřídila tzv. klinické registry. Jedná se o on-line systém, kde jsou dokumentováni všichni nemocní podstupující biologickou léčbu. Jelikož je zde zadáno více než 90 % všech nemocných s biologickou léčbou, jedná se o velikou databázi. Na základě výsledků se také hodnotí přínos a bezpečnost léčby. O vyhodnocování dat se stará Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA) v Brně. Pro pneumoonkologické pacienty takto funguje registr TULUNG.

Výsledky z registrů jsou velice důležité i pro pojišťovny − lze snadno dokázat, že se léky neplýtvá a že jsou vhodně indikovány. Také jsou kontrolovány nežádoucí účinky, které v onkologii obecně představují velký problém i po stránce finanční.

Při práci s registry jsou uplatňovány dva základní přístupy prediktivní přístup, umožňující odhadování počtu pacientů, kteří onemocní a budou léčeni v příštích letech (to je důležité pro plátce zdravotní péče). Na druhou stranu retrospektivní přístup pomáhá lékařům sledovat průběh a výsledky léčby. Retrospektivně jsou hodnocena data o jednotlivých lécích − tedy například zda jsou vhodně indikována, jak léčba probíhala, bezpečnost léku a další.

Další informace z registrů o jednotlivých biologických lécích: www.linkos.cz.

(jakr)

Zdroj: www.linkos.czPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa