Bezjehlová aplikace růstového hormonu – alternativa pro pediatrické pacienty

15. 5. 2019

Bezjehlová zařízení slouží modernímu způsobu nahrazujícímu klasické podání léků injekční cestou. Mezi jejich hlavní výhody patří například bezbolestnost.

Bezjehlová zařízení slouží modernímu způsobu nahrazujícímu klasické podání léků injekční cestou. Mezi jejich hlavní výhody patří bezbolestnost, minimální invazivnost, snížení rizika sekundární infekce a vyšší adherence pacientů k tomuto způsobu aplikace. Bezjehlový způsob administrace léčiv je velmi slibný například pro podávání proteinových léčiv či vakcín, výhodné je jeho užití u dětských pacientů.

V popisované klinické studii byla hodnocena bezpečnost, užívání a farmakokinetika rekombinantního růstového hormonu podávaného právě bezjehlovým zařízením. Jako komparativní skupina sloužil soubor pacientů užívajících konvenční systém jemné jehly.

V nezaslepené, randomizované a zkřížené studii bylo zahrnuto 18 dospělých pacientů. Nemocní si aplikovali růstový hormon buď pomocí Ziptip systému, nebo konvenčními injekcemi. U této skupiny byla hodnocena bioekvivalence. Dále se studie účastnilo 128 pediatrických pacientů užívajících Ziptip a 133 dětí, které si aplikovaly růstový hormon pomocí jemného jehlového systému (více než 95 % z nich využívalo genotropinová pera). Dětská část studie byla nezaslepená, randomizovaná, multicentrická a zkřížená.

Genotropinový Ziptip aplikační systém byl všeobecně dobře tolerován a u více než 50 % pacientů nebyl pozorován signifikantní rozdíl ve sledovaných parametrech bioekvivalence a bezpečnosti. Po ukončení studie více než 20 % všech pacientů preferovalo Ziptip systém. Podrobná statistická analýza ale demonstrovala, že užití genotropinového pera je vhodnější díky sníženému výskytu krvácivosti a lokálních otoků.

Pravidelnost aplikace je u chorob, kde se růstový hormon využívá, zcela zásadní. Nepohodlnost aplikační cesty pak může, obzvláště u dětských pacientů, tuto adherenci k léčbě snižovat. Studie potvrdila, že bezjehlový Ziptip systém je bezpečnou a bioekvivalentní alternativou klasického jehlového podání. Zároveň ale ukázala, že kvalitní systém jemné jehly je schopen tomuto systému konkurovat. Samotná možnost výběru aplikačního zařízení pacientem je totiž také jedním z faktorů zvyšujících compliance.

(dre)

Zdroj: Dorr HG. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 2003;16(3):383–392.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa