Anti-TNF terapie revmatoidní artritidy může zabránit infarktu či cévní mozkové příhodě

15. 5. 2019

Léčba revmatoidní artritidy (RA) pomocí anti-TNF přípravků vede u těchto pacientů velmi pravděpodobně také ke snížení kardiovaskulárního rizika. Alespoň to vyplývá z nové metaanalýzy publikované online v Arthritis Care & Research. Na druhou stranu autoři upozorňují, že některé ze shromážděných výsledků randomizovaných klinických studií nejsou ještě definitivní.

Léčba revmatoidní artritidy (RA) pomocí anti-TNF přípravků vede u těchto pacientů velmi pravděpodobně také ke snížení kardiovaskulárního rizika. Alespoň to vyplývá z nové metaanalýzy publikované online v Arthritis Care & Research. Na druhou stranu autoři upozorňují, že některé ze shromážděných výsledků randomizovaných klinických studií nejsou ještě definitivní.

Vedoucí autorka studie Cheryl Barnabe a její kolegové z kanadské univerzity v Albertě poukazují na to, že zvýšené kardiovaskulární riziko je u pacientů s RA obecně dobře známé. Omezením aktivity zánětu v organismu může být toto riziko sníženo. Kupříkladu nedávný systematický průzkum literatury prokázal pozitivní účinek metotrexátu na podíl kardiovaskulárních příhod.

Lékaři analyzovali údaje ze 13 skupinových studií (106 202 pacientů) a ze 3 randomizovaných kontrolovaných studií (2126 pacientů), které splňovaly vstupní kritéria. Po získání dat bylo vhodnými k metaanalýze shledáno osm skupinových studií a všechny tři studie randomizované.

Lékaři zjistili, že pacienti léčení anti-TNF terapií mají ve srovnání s pacienty léčenými chorobu modifikujícími léky (DMARDs) nižší riziko kardiovaskulárních příhod, zejména pak infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Ve skupinových studiích byla léčba TNF inhibitory asociována se signifikantně nižším rizikem všech kardiovaskulárních příhod (RR 0,46), infarktu myokardu (RR 0,81) a cerebrovaskulárních příhod (RR 0,69). V případě metaanalýzy randomizovaných studií bylo RR pro všechny kardiovaskulární příhody 0,85 u pacientů léčených anti-TNF, opět ve srovnání s pacienty léčenými DMARDs. Tento výsledek však nebyl statisticky signifikantní.

Účinek anti-TNF terapie by mohl být lépe objasněn při delším následném sledování. Je totiž pravděpodobné, že s delším sledováním pacientů budou objeveny ještě výraznější účinky léčby na snížení rizika kardiovaskulárních příhod, neboť většina pacientů s RA léčených anti-TNF je v poměrně mladém věku.

(pes)

Zdroj:

  1. Barnabe C, Martin BJ, Ghali WA. Systematic review and meta-analysis: Anti-tumor necrosis factor alpha therapy and cardiovascular events in rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res Publikováno on-line 18. října 2010. doi: 10.1002/acr.20371


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa