Alzheimerova choroba snižuje riziko rakoviny a naopak

15. 5. 2019

Pacienti s Alzheimerovou chorobou mají významně nižší pravděpodobnost, že se u nich postupem času vyvine zhoubný nádor, a naopak, pacienti s rakovinou mají nižší riziko AD. Toto jsou výsledky rozsáhlé prospektivní kohortové studie.

Pacienti s Alzheimerovou chorobou (Alzheimer’s disease – AD) mají významně nižší pravděpodobnost, že se u nich postupem času vyvine zhoubný nádor, a naopak, pacienti s rakovinou mají nižší riziko AD. Toto jsou výsledky rozsáhlé prospektivní kohortové studie, která byla publikována v lednovém čísle časopisu Neurology. Tato závislost však platí pouze pro pacienty s AD, nikoli s vaskulární demencí.

Výsledky studie

Přes tři tisíce účastníků studie (všichni starší než 65 let) bylo průměrně sledováno 5,4 roku pro demenci a v průměru 8,3 roku pro zhoubný nádor. Ukázalo se, že výskyt AD snižuje riziko budoucí hospitalizace z důvodu zhoubného nádoru přibližně o 60 %, a to i pokud je eliminován vliv dalších činitelů, jako jsou demografické faktory, kouření, obezita a fyzická aktivita. Na druhou stranu nebyla nalezena žádná souvislost mezi hospitalizací z důvodu zhoubného nádoru a vaskulární demencí.

Zároveň mezi oběma onemocněními platí i opačná závislost: přítomnost rakoviny je asociována se sníženým rizikem Alzheimerovy choroby (o 28 % pro AD obecně, o 43 % pouze pro samotnou AD bez přidružené vaskulární demence). Také u těchto výsledků vzali autoři studie v úvahu další faktory ovlivňující výskyt AD, jako jsou demografické údaje, počet alel APOE 4, hypertenze, diabetes a koronární onemocnění. Ani zde diagnóza rakoviny nijak neovlivnila následný rozvoj vaskulární demence.

Závěr

V bělošské populaci starší pětašedesáti let je prevalence AD asociována se sníženým výskytem rakoviny a naopak anamnéza zhoubného nádoru je spojena s nižším rizikem vzniku AD. Společně s dalšími studiemi, které ukázaly spojitost mezi rakovinou a Parkinsonovou chorobou, tak tato práce naznačuje možnou souvislost mezi rakovinou a neurodegenerací.

Podle autorů studie výsledky základního výzkumu naznačují, že na řízení procesů neurodegenerace i nádorového bujení se účastní obdobné signální dráhy a jejich možné vychýlení do dvou extrémních poloh (nekontrolovaný buněčný růst, nebo naopak zvýšené odumírání buněk) může být jedním z vysvětlení překvapivé asociace mezi rakovinou a neurodegenerativními chorobami.

(vek)

Zdroj: Roe C. M. et al: Cancer linked to Alzheimer disease but not vascular dementia. Neurology 74 (2): 106–12, 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa