Praktický lékař - Číslo 7/2011

Editorial

379
Základy kognitivní, afektivní a sociální neurovědy
VII. Lhaní

F. Koukolík


Přehledy

385
Zdravotní rizika nadměrného příjmu fruktózy

K. Papežová, V. Mlčochová, H. Matějová

388
Cystické nádory pankreatu – aktuální souhrn

F. Čečka, B. Jon, R. Repák, Z. Šubrt, A. Ferko


Postgraduální vzdělávání

392
Prenatální diagnostika nejčastějších chromozomálních aberací

H. Kuželová, M. Macek Jr.


Z různých oborů

396
Měření postojů seniorů ke stáří

R. Bužgová, H. Klechová

401
Posuzování bolesti a ztížení společenského uplatnění dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.

L. Čeledová, H. Štaňková, R. Čevela

404
Akutní endoskopické řešení krvácení do horní části gastrointestinálního traktu: zkušenosti jednadvaceti let

L. Hnízdil, P. Piskač, Dvořák M.., L. Urbánek, L. Veverková

408
Přetížení pečovatele z pohledu sester agentur domácí péče

R. Zeleníková, V. Kolegarová, R. Kozáková

412
Ošetřovatelský výzkum a současné možnosti publikování jeho výsledků

S. Bártlová, I. Pfeifer, J. Hercová

417
Lapatinib v léčbě pokročilého karcinomu prsu

J. Abrahámová, L. Dušek, P. Brabec, R. Vyzula, Z. Donátová


Diagnostika

422
Nazální provokační test v diagnostice profesní rinitidy

P. Malenka


Interview

426
Alfou i omegou lékaře by měl být pacient

Historie/fejeton

430
Fyziolog Jan Evangelista Purkyně a význam fyziky pro jeho objevy

Otakar Brázda

434
Miniportréty slavných českých lékařů
Profesor MUDr. Josef Houštěk – organizátor poválečné české pediatrie

S. Káš


Recenze

435
Bolest v ambulantní praxi

Jubilea

440
Jubilea

Aktuality/zprávy/recenze

436
Udělení Ceny Jana Evangelisty Purkyně
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. se stal 53. laureátem nejvyššího vyznamenání ČLS JEP.
439
Jediné pracoviště svého druhu v České republice
Ocenění za významný přínos k rozvoji transplantační medicíny

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa