Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. – blahopřání k narozeninám


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 66, 2014, No. 1, s. 19.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 18. února 2014 se dožila 70 let doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc., vedoucí pracovnice a zástupkyně přednosty Kliniky pracovního a cestovního lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Na této klinice pracuje již neuvěřitelných 45 let, když předtím ještě na uvedené fakultě a v uvedené nemocnici (respektive v institucích, které byly jejich právními předchůdci) šest let studovala (a ještě předtím v tomto areálu jeden rok pracovala jako laborantka předtím, než směla začít studovat). Tak dlouhá doba práce v jednom oboru a jediném areálu je jistě úctyhodný projev vytrvalosti, obětavosti a snahy věnovat se prosazování stejných myšlenek. Za tuto dobu stála doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc., u všech důležitých rozhodnutí, která se v rámci klinického pracovního lékařství činila, byla konzultantkou těch, kteří stáli o její moudré postoje a názory, stala se přední odbornou a posudkovou autoritou ve všech oblastech našeho oboru. Uveřejnila velké množství vědeckých prací, na odborných konferencích přednesla nesčetně zásadních sdělení, stala se respektovanou učitelkou několika tisíců studentů (i lékařů). Duševně zůstala mladá, přístupná nejmodernějším náhledům na odbornou i posudkovou problematiku pracovního lékařství. Také její zájmy dokládají, že biologický věk nezměnil její mladistvé myšlení. Procestovala podstatnou část světa a na další cesty se ještě chystá. Je skvělé, že ještě z práce neodchází a zůstává stále jako jedna z největších autorit tohoto oboru na klinice, které věnovala tolik let svého života. Úctu lidí ve svém okolí si člověk nemůže získat postavením ani penězi, ale jen moudrostí, poctivým přístupem ke druhým a obětavou nezištností. A paní docentka Kneidlová takovou úctu zasluhuje a mezi těmi, kteří ji znají, ji také má.


Vážená paní docentko, dovolte, abych Vám jménem svým, jménem výboru Společnosti nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně, jménem redakční rady časopisu Pracovní lékařství, jménem pracovníků Kliniky pracovního a cestovního lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady i všech ostatních, kteří Vás znají a měli tu čest s Vámi někdy spolupracovat, popřál hodně zdraví do dalších let a také mnoho osobních i pracovních úspěchů. Děkuji Vám za vše, co jste pro pracovní lékařství i naši kliniku vykonala, a věřím, že Vaše práce pro dobro našeho oboru ještě dlouho neskončí.

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA


Štítky
Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Pracovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa