Návrh protézy horní končetiny


Návrh protézy horní končetiny

Článek shrnuje výsledky disertační práce, která představuje nový přístup v navrhování kompenzačních pomůcek z hlediska mechanického řešení a netradičního designu. Práce byla řešena pro konkrétního pacienta s vrozeným postižením horních končetin zvaným fokomélie. Řešení vzniklo na základě osobních konzultací a schůzek na specializovaném pracovišti, kde byla pro našeho pacienta vyrobena kompenzační pomůcka na míru, avšak způsobem a z dílů určených pro jiný druh postižení. Jak se ukázalo, používání této pomůcky je spojeno s celou řadou problémů, a proto se ve výsledku toto řešení ukázalo jako nevyhovující. Díky ní však bylo možné problémy blíže specifikovat, odhalit důležité zákonitosti a poukázat na nutnost vývoje zcela nové a unikátní pomůcky speciálně pro pacienty postižené fokomélií. Práce vychází z těchto nabytých zjištění a z rešeršních poznatků z oblasti ortotiky, protetiky, kompenzačních pomůcek a protetického vybavení. Následně byl proveden kompletní redesign, jehož cílem bylo odstranit všechny zjištěné problémy. Výsledkem předkládané práce je koncept jedinečné pomůcky pro osoby se specifickým vrozeným postižením horních končetin, která nese pracovní označení 4TE.

Klíčová slova:
ortoprotetika – fokomélie – vrozené postižení horní končetiny – design – redesign – kompenzační pomůcka – handicap


Autoři: O. Minaříková;  D. Paloušek;  D. Koutný
Působiště autorů: Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, vedoucí pracoviště prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 64, 2012, No. 2-3, s. 92-98.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Článek shrnuje výsledky disertační práce, která představuje nový přístup v navrhování kompenzačních pomůcek z hlediska mechanického řešení a netradičního designu. Práce byla řešena pro konkrétního pacienta s vrozeným postižením horních končetin zvaným fokomélie. Řešení vzniklo na základě osobních konzultací a schůzek na specializovaném pracovišti, kde byla pro našeho pacienta vyrobena kompenzační pomůcka na míru, avšak způsobem a z dílů určených pro jiný druh postižení. Jak se ukázalo, používání této pomůcky je spojeno s celou řadou problémů, a proto se ve výsledku toto řešení ukázalo jako nevyhovující. Díky ní však bylo možné problémy blíže specifikovat, odhalit důležité zákonitosti a poukázat na nutnost vývoje zcela nové a unikátní pomůcky speciálně pro pacienty postižené fokomélií. Práce vychází z těchto nabytých zjištění a z rešeršních poznatků z oblasti ortotiky, protetiky, kompenzačních pomůcek a protetického vybavení. Následně byl proveden kompletní redesign, jehož cílem bylo odstranit všechny zjištěné problémy. Výsledkem předkládané práce je koncept jedinečné pomůcky pro osoby se specifickým vrozeným postižením horních končetin, která nese pracovní označení 4TE.

Klíčová slova:
ortoprotetika – fokomélie – vrozené postižení horní končetiny – design – redesign – kompenzační pomůcka – handicap


Zdroje

1. GOLDFARB, Ch. et al. Upper-Extremity Phocomelia Reexamined: A Longitudinal Dysplasia. J. Bone Joint Surg., 2005, vol. 87, 12, s. 2639–2648.

2. Fokomelie. In Wikipedia: The free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 28. 9. 2009, last modified on 17. 1. 2011 [cit. 2011-06-30]. Dostupné z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Fokomelie>.

3. Phocomelia, Flexion Deformities and Absent Thumbs. A New Hereditary Upper Limb Malformation.

4. Katalog Otto Bock HealthCare (EN): Anatomy and Nomenclature: Amputations and Congenitally Deformed Limbs. Otto Bock HealthCare GmbH: Everything within Reach! 2006, 1, s. 42–43.

5. HUNG, L. K., WONG, M., WAN, N.. Congenital hand anomalies: Principles of management. J. Am. Soc. Surg. Hand, 2002, 2, 4, s. 204–224.

6. NEWMAN, R. Shoulder joint replacement for osteoarthrosis in association with thalidomide-induced phocomelia. Clin. Rehab., 1999, 13, s. 250–252.

7. HADRABA, I. Protetika a ortotika. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1987, 100 s., ISBN 1041--5191.

8. www.protetikafm.cz [online]. 2010 [cit. 2011-10-14]. Služby. Dostupné z www: <http://www.protetikafm.cz/sluzby-protetika.html>.

9. Katalog Otto Bock HealthCare (EN): Prosthetic Fitting. Otto Bock HealthCare GmbH: Everything within Reach! 2006, 1, s. 12–13.

10. PAIGEROVÁ, M. Srovnání jednotlivých typů protéz horních končetin. Ortopedická protetika [online]. 1999, č. 5, [cit. 2011-10-14]. Dostupný z www: <http://www.ortotikaprotetika.cz/oldweb/Wc1dfa89a7ea17.htm>.

11. ŽAJDLÍK, J. Design fingers anthropomorphic prosthesis hand and motion control. Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT, 2005, vol. 2, 1, ISBN: 80-214-2889-9.

12. ZOCH, P. 3Dsoftware.cz : 3Dportal [online]. 21. 6. 2007 [cit. 2011-08-15]. SpaceNavigator, jiný způsob pohybu. Dostupné z www: <http://www.3dsoftware.cz/3dportal/clanek.aspx ?id=827>.

Štítky
Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Pracovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 2-3

2012 Číslo 2-3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa