Hodnocení pasivního odběru vzorků vzduchu pro sledování znečištění výstavních skřín kyselinami mravenčí a octovou


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 60, 2008, No. 4, s. 182.
Kategorie: Zprávy

Autoři Kliniky pracovního lékařství a rehabilitace v italské Padově (Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS, Centro di Ricerche Ambientali) vyzkoušeli metodu difuzního pasivního odběru v muzeálním prostředí měřením koncentrací kyselin mravenčí a octové ve vystavovatelských vitrínách s ohledem na možnost škodlivého působení těchto sloučenin na vystavené exponáty. Obě sloučeniny mohou dosahovat vyšších koncentrací nebezpečných pro vystavené artefakty s obsahem mědi a olova. Záměrem studie bylo zjistit, zda tato metodika dovoluje průběžné monitorování. K řešení úkolu zvolili autoři metodu označenou jako Radiello Diffusive Sampler. Pokusy byly prováděny ve speciálních komorách při teplotě 25 °C a 47% relativní vlhkosti. Použity byly jednak nízké koncentrace 128 μg/m3 u kyseliny mravenčí a 160 μg/m3 u kyseliny octové, jednak koncentrace vysoké 1248 μg/m3 a 1564 μg/m3. Doba odběru byla 24 hodin, 2, 4 a 7 dnů. Výsledky ukázaly, že u kyseliny mravenčí jsou hodnoty významně závislé jak na koncentraci, tak na délce expozice, u kyseliny octové jsou jen málo závislé na délce expozice a nezávislé na koncentraci. Pokusy potvrdily, že tento nenáročný způsob kontroly je vhodný k průběžnému sledování zabezpečení muzeálních sbírek vzhledem k možnému výskytu kyselin v ovzduší výstavních skříní.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Zdroje

SACCO, P., QUAGLIO, F. Valida- tion of the Radiello Diffusive Sampler for the Measurement of Formic and Acetic Acids in Museum Environments. Reporter Int., 2008, 32, s. 13–15; NAUŠ, A. Difuzní sběr vzorků z ovzduší. Pracov. Lék., 2007, 59, č. 4, s. 166.

Štítky
Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Pracovné lekárstvo
Článek Fagocytóza

Článok vyšiel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2008 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa