Recenze


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 3, s. 131.
Kategorie: Recenze

Kontaktné alergény v pracovnom a životnom prostredí

Autoři: Urbanček S., Dastychová E., Buchvald D., Vocilková A.

Vydavatel: polygrafia gutenberg, s. r. o.

ISBN 80-969307-5-3

298 stran, rok vydání: 2005

Rychlý vývoj nových výrobních technologií a chemizace životního a pracovního prostředí je spojena s adekvátně se zvyšující zátěží na kůži člověka, hraniční strukturu (bariérový systém) s ochranným posláním mezi zevním prostředím a organismem.

Důsledky nežádoucího působení látek a faktorů ze zevního prostředí (alergogenní nebo toxické) dovede kůže jako bariérový orgán svými biologicky danými mechanismy kompenzovat. Nadměrné nebo dlouhodobé nežádoucí působení může dekompenzací těchto mechanismů vyvolat chorobné projevy jak na kůži (např. kontaktní ekzém), tak i onemocnění celého organismu.

Klinické a výzkumné zaměření na tuto problematiku je významné zejména v oboru dermatologie, imunologie a alergologie, hygieny a pracovního lékařství.

Svědčí pro to četné publikace v odborné literatuře v České a Slovenské republice. Z významnějších publikací knižních lze uvést např. Diagnostiku profesionálného ekzému (Hegyi E., 1960) a Profesionální poškození kůže v zemědělství (Kalenský J., 1985).

Nedávno vydaná kniha Kontaktné alergény v pracovnom a životnom prostredí (2005) představuje po poměrně dlouhé době významné dílo kolektivu předních českých a slovenských dermatologů, které v celkové koncepci, jakož i v obsahu jednotlivých kapitol, vychází ze současných vědeckých poznatků celosvětových a z poznatků a klinických zkušeností vlastních.

Úvodní kapitoly (Buchvald)velmi podrobně informují čtenáře o současné etiopatogenetické podstatě vývoje kožní přecitlivělosti na kontaktní alergeny, o podstatě vývoje kontaktní dermatitidy a jiných klinických forem kontaktních kožních reakcí s podrobným výkladem o diagnostických možnostech a postupech.

Zvláštní kapitolu věnuje Buchvald fotochemickým a fotoalergickým reakcím na látky, které tyto nežádoucí reakce kůže podmiňují.

Urbanček podává recentní informace o alergenech obsažených ve standardní testovací sadě. Zaměřuje se dále na popis a charakteristiku látek vyvolávajících přecitlivělost kůže (antimikrobiální a dezinfekční látky, současně aktuální antioxidanty a jednotlivé součásti kovoobráběcích směsí).

Zcela recentní jsou údaje o kontaktně senzibilizačním vlivu materiálů užívaných ve stomatologii (protetika).

Dastychová se zaměřila na problematiku kontaktní přecitlivělosti a vývoj kontaktního ekzému po léčivech užívaných pro zevní aplikaci a po kosmetických přípravcích, s aktuálním zaměřením na pomocné látky používané v procesu výroby těchto přípravků a extern.

Velmi zajímavá a obecně aktuální je stať pojednávající o kontaktním ekzému vyvolaném novými typy textilií (uniformy).

Zajímavě a originálním způsobem je zpracovaná (a vlastními klinickými zkušenostmi doplněná) kapitola zabývající se vznikem profesionálního ekzému v různých výrobních a profesních odvětvích (zemědělství, v kovoprůmyslu a strojírenství, stavebnictví a u pracovníků ve zdravotnictví).

Vocilková se zaměřila ve svých kapitolách na problematiku vývoje kontaktní přecitlivělosti po kontaktu s plastickými hmotami, pryží, latexem a jednotlivými kovy.

Závěrečné části knihy jsou věnovány obecným problémům a poznatkům týkajícím se kontaktního ekzému a profesionálních dermatóz vůbec.

Vocilková se zde zabývá možnostmi prevence a Dastychováspolu s Urbančekem legislativou profesionálních dermatóz v České a Slovenské republice.

Na závěr jsou uvedeny obecné a mimořádně cenné informace o složení standardizovaných testovacích sad (TROLAB) a doporučených koncentracích testovaných alergenů.

Závěrem lze konstatovat, že kniha Kontaktné alergény v pracovnom a životnom prostredí je svým moderním pojetím, tematikou a obsahem novým, velmi cenným zdrojem informací pro řadu oborů klinických i výzkumných, pro pracovníky ve vývoji farmaceutických a kosmetických přípravků, pro hygieniky a pro technology zabývající se vývojem prostředků užívaných v zemědělství, kovovýrobě a strojírenství a speciálně ve zdravotnictví.

Svojí dimenzí obecně zdravotnickou a společensko-sociálně-právní možno považovat hodnocené knižní dílo za přínosné nejen pro obor dermatovenerologie, ale i pro celý obor pracovního lékařství.

Prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.

I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 53

656 91 Brno


Štítky
Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Pracovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3

2007 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa