Očkování jako součást péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí – zkušenosti z praxe střediska cestovní medicíny


Očkování jako součást péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí – zkušenosti z praxe střediska cestovní medicíny

Autorka sděluje své zkušenosti se zavedením očkování ve středisku cestovní medicíny v rámci péče poskytované klinikou nemocí z povolání při vyšetřování pracovníků vyjíždějících do zahraničí. Od roku 2002 do roku 2005 narostl počet aplikovaných očkovacích látek v uvedeném středisku z 425 na 890 injekcí. Narůstající počet očkováním zabezpečených pracovníků vyjíždějících do zahraničí v ČR významně snížil počet nemocných virovou hepatitidou typu A u vracejících se pracovníků. Upozorňuje na volbu očkování podle stanovených kritérií s vytvořením individuálního očkovacího plánu a také na některé problémy a rizika při očkování. Uvádí nejčastější očkovací látky používané pro výjezdy do zahraničí včetně jejich aplikace. Závěrem pozitivně hodnotí očkování jako součást kompletní péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, a to jak z hlediska klientů, tak z hlediska lékařů, protože tato péče je dobře organizována a je přehledná.

Klíčová slova:
očkování při cestě do zahraničí, péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, vakcinační látky, cestovní medicína, pracovní

lékařství


Vaccination as a Part of the Care for Workers Going Abroad – Experience from the Practice of the Travel Medicine Centre

The author communicated her experience with implementation of vaccination at the travel medicine centre in the framework of the care provided by the clinic of occupational diseases during the examination of workers going abroad. The number of vaccines applied at the centre has increased from 425 to 890 injections between 2002 and 2005. The increasing number of vaccinated workers going abroad in the Czech Republic decreased significantly the number of patients with viral hepatitis A in workers going back. She pointed to the vaccination option according to the given criteria with the individual vaccination plan and also to some problems and risks related to vaccination. She listed the most frequent vaccines used in workers going abroad including their application. At the end, she acknowledged the vaccination as a part of complex care for workers going abroad from the point of view of clients and also from the point of view of physicians acknowledging the proper management and transparency of the care.

Key words:
vaccination, care for workers going abroad, vaccines, travel medicine, occupational medicine


Autoři: E. Korolová
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, zastupující přednostka prim. MUDr. Eva Korolová, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 58, 2006, No. 3, s. 107-110.
Kategorie: Souborný referát

Souhrn

Autorka sděluje své zkušenosti se zavedením očkování ve středisku cestovní medicíny v rámci péče poskytované klinikou nemocí z povolání při vyšetřování pracovníků vyjíždějících do zahraničí. Od roku 2002 do roku 2005 narostl počet aplikovaných očkovacích látek v uvedeném středisku z 425 na 890 injekcí. Narůstající počet očkováním zabezpečených pracovníků vyjíždějících do zahraničí v ČR významně snížil počet nemocných virovou hepatitidou typu A u vracejících se pracovníků. Upozorňuje na volbu očkování podle stanovených kritérií s vytvořením individuálního očkovacího plánu a také na některé problémy a rizika při očkování. Uvádí nejčastější očkovací látky používané pro výjezdy do zahraničí včetně jejich aplikace. Závěrem pozitivně hodnotí očkování jako součást kompletní péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, a to jak z hlediska klientů, tak z hlediska lékařů, protože tato péče je dobře organizována a je přehledná.

Klíčová slova:
očkování při cestě do zahraničí, péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, vakcinační látky, cestovní medicína, pracovní

lékařství


Štítky
Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Pracovné lekárstvo
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa