Spirometrie v klinické praxi


Spirometrie v klinické praxi

Spirometrie zůstává základním kamenem funkčního vyšetřování plic. Je to však metoda kriticky závislá na spolupráci nemocného, motivaci provádějícího personálu a kvalitě přístrojů. Validita výsledků je zajišťována systémem kontroly kvality, který se stal nedílnou součástí práce center funkčního vyšetřování.

Klíčová slova:
spirometrie, funkční vyšetření plic, kvalita vyšetření


Spirometry in Clinical Practice

Spirometry remains the basic method of the lung function examination. However, it is a method critically dependent on the collaboration with the patient, motivation of the staff and quality of instruments.Validity of results is ensured with the system of the quality control which became an inherent part of the work of centres for lung function examination.

Key words:
spirometry, lung function examination, quality of examination


Autoři: Z. Merta 1;  P. Brhel 2;  M. Pazourková 2
Působiště autorů: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, přednostka doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 1;  Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 58, 2006, No. 2, s. 71-74.
Kategorie: Souborný referát

Souhrn

Spirometrie zůstává základním kamenem funkčního vyšetřování plic. Je to však metoda kriticky závislá na spolupráci nemocného, motivaci provádějícího personálu a kvalitě přístrojů. Validita výsledků je zajišťována systémem kontroly kvality, který se stal nedílnou součástí práce center funkčního vyšetřování.

Klíčová slova:
spirometrie, funkční vyšetření plic, kvalita vyšetření


Štítky
Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Pracovné lekárstvo
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa