Otorinolaryngologie a foniatrie - Číslo 3/2017

Původní práce

115
Indikace a provedení dakryocystorinostomií u dětských pacientů

I. Šlapák, M. Máchalová, R. Autrata, M. Lokaj, A. Kaliariková


Přehledový článek

119
Doporučené postupy v diagnostice a léčbě nádorů příušní žlázy

I. Stárek, Richard Salzman, A. Skálová, M. Chovanec, P. Gál, M. Zábrodský, L. Školoudík, J. Rotnágl, I. Pár, P. Štrympl

127
Zkušenosti s magnetickou rezonancí a komputerovou tomografií u pacientů s T1-T2 karcinomem orofaryngu a supraglotické části hrtanu indikovaných k transorálnímu robotickému přístupu

K. Sláma, D. Adámek, M. Derner

135
Léčba náhle vzniklé idiopatické percepční nedoslýchavosti - hyperbarická oxygenoterapie

R. Holý, P. Došel, B. Synková, J. Astl


Kazuistika

141
Netraumatická rinolikvorea

E. Melicherčíková, G. Bugová, M. Lisý, A. Hajtman

144
Schwannóm nosovej priehradky

P. Lukášek, D. Dunajovec, P. Žabka, M. Dolejší, J. Doboszová

148
Adenoidně cystický karcinom boltce

Š. Novák, Z. Fík, D. Kalfeřt, M. Jirkovská, M. Grega, V. Miňovská, P. Szabó, P. Lukeš, J. Plzák

152
Informovaný súhlas pri vybraných operáciách v otorinolaryngológii

M. Čerňancová, Miroslav Tedla


Zprávy z ORL společnosti

159
Zemřel as. MUDr. Zdeněk Hložek, Ph.D.
160
LAUREÁTI KUTVIRTOVY CENY 2016
Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
(Práce členů společnosti publikované v r. 2016)
161
Cena časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie za nejlepší publikaci v roce 2016
162
První otorinolaryngolog v Novém Jičíně – Dr. med. Rudolf Kosel
164
Workshop se zahraniční účastí „Modern rhinoplasty techniques Prague 2017“
165
Návštěva světově významného pracoviště Gruppo Otologico v italském městě Piacenza
167
Zpráva z týdenní stáže: Casa di cura privata – Gruppo Otologico
168
Týdenní stáž na košické Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku Univerzitní nemocnice L. Pasteura
169
Střešovické jaro 2017
172
Sympozium – Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi, dušnost
173
Zpráva ze stáže na Univerzitě v Hannoveru
174
15. česko-slovenský foniatrický kongres 2017

Seriál o EET

171
Seriál o EET

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa