Otorinolaryngologie a foniatrie - Číslo 2/2015

Původní práce

73
Srovnání sialendoskopie, ultrasonografie a sialografie v diagnostice duktogenních onemocnění slinných žláz (79 případů)

P. Štrympl, L. Staníková, T. Jonszta, P. Matoušek, T. Pniak, H. Tomášková, P. Komínek

79
Augmentace hlasivek autologním tukem

H. Kučová, M. Tománková, P. Komínek, R. Walderová, K. Zeleník

87
Poleptanie pažeráka diskovitou batériou u detí

G. Urbanová, L. Gernertová, R. Katra, P. Dytrych, Z. Kabelka, M. Jurovčík


Přehledový článek

93
Krční disekce u papilárního karcinomu štítné žlázy

P. Čelakovský, J. Plzák, D. Kalfeřt, V. Chrobok, J. Betka

98
Virtuálna realita ako tréningová metóda v oblasti FESS a Skull Base

P. Šurda, M. Tedla, D. Baldwin

102
Naše zkušenosti s technikou flexibilní intubace v letech 2001 – 2014

P. Staněk

107
Erdostein u Otitis media secretorica

L. Otruba, R. Salzman, R. Kellnerová, Z. Hornáčková, M. Uhrová

111
Současná diagnostika a léčba zánětů čelistních dutin v České republice – vyhodnocení dotazníkového průzkumu

R. Salzman, J. Vodička, K. Podhola, I. Stárek


Kazuistika

119
Labioglossopexe u pacienta s Pierre Robinovou sekvencí

J. Hybášková, T. Vítečková, R. Poláčková, K. Zeleník, P. Komínek

122
Juvenilná rekurentná parotitída a selektívna deficiencia IgA

B. Krošláková, G. Bugová, E. Hyrdelová, P. Bánovčin, M. Jeseňák

126
Masivní krční hematom vzniklý v důsledku spontánní ruptury zevní krkavice – kazuistické sdělení

Z. Horáková, H. Binková


Osobní zpráva

130
Vzpomínka na doc. MUDr. Ladislava Černého, DrSc.
(12. 7. 1924 – 5. 5. 2015)
131
Primár MUDr. Viliam Točík – 100-ročný

Zprávy z ORL společnosti

133
Stáž na ORL klinice ve Freiburgu
134
Volby do výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
135
Změna v placení členských poplatků ČSORLCHHK ČLS JEP

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa