Otorinolaryngologie a foniatrie - Číslo 3/2014

Původní práce

163
Léčba percepční ztráty sluchu reohemaferézou – první zkušenosti

J. Dršata, M. Bláha, V. Chrobok, E. Rencová, M. Lánská

170
Zkušenosti s používáním bipolární termofúze tkáně BiClamp® 150 při operacích štítné žlázy – soubor 1047 operací

M. Formánek, T. Pniak, P. Matoušek, K. Zeleník, P. Komínek

176
Expresia bcl-2 (b-cell lymphoma 2) génu v primárnom pleomorfnom adenóme vo vzťahu k jeho histogenéze

K. Obtulovičová, I. Stárek, A. Skálová, A. Kališ, M. Sičák, P. Čmilanský

182
Účinky laktoflóry podané intranazálně, výsledky primární studie

Kabelka Z.†, D. Kolešková, Z. Krylová, A. Šalaková, V. Dráb, O. Nyč, V. Klemensová

188
Význam vaskulárního endotelového růstového faktoru (vascular endothelial growth factor - VEGF) pro metastázování adenoidně cystického karcinomu slinných žláz

J. Hoza, I. Stárek, M. Brož, R. Salzman


Kazuistika

193
Obličejové (kraniofaciální) epitézy

J. Boleslavská, P. Matoušek, J. Rosický, P. Komínek, M. Paciorek, R. Lipina


Odborná zpráva

198
Špecializácia v otorinolaryngológii, chirurgii hlavy a krku vo Veľkej Británii - pohľad zvnútra

K. Smatanová, G. Yassin, M. Tedla


Zprávy z ORL společnosti

202
Otologický a otoneurologický kurz

MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

203
VIII. demonstrační kurz a seminář – Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha

Prim. MUDr. Libor Sychra

204
XXIII. jihočeské ORL dny 1. česko-slovenské rinologické dny

MUDr. M. Svoboda, MUDr. M. Sičák, Ph. D

205
Zápisnica zo zasadnutia výboru SSO dňa 15. 4. 2014 v zasadačke Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave

Osobní zpráva

207
Docent MUDr. Bernard Kuniak, CSc.,*26. 8. 1929 – †5. 5. 2014

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa