Otorinolaryngologie a foniatrie - Číslo 2/2009

Původní práce

71
Cizí tělesa v ORL oblasti u dětí

A. Fryčková, K. Sobotková, K. Kolejková, P. Marková, G. Forstová

79
Parafaryngeální a retrofaryngeální absces u dětí

P. Dytrych, Z. Kabelka, R. Katra, M. Marková, M. Kynčl, M. Jurovčík

83
Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie tonzil u dětí

P. Příhodová, J. Kraus, J. Plzák

89
Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, Her2/neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku

J. Neuwirthová, P. Smilek, J. Berkovcová, M. Hajdúch, J. Rottenberg, R. Trojanec, M. Dziechciarková, R. Kostřica

97
Přítomnost Helicobacter pylori v orofaryngu a její vztah k žaludeční infekci

E. Nártová, P. Lukeš, E. Pavlík, I. Šterzl, J. Astl, J. Betka


Souborné referáty

102
Přítomnost Helicobacter pylori v lymfatické tkáni nosohltanu a jeho možná souvislost se vznikem adenoidních vegetací

R. Katra, Z. Kabelka, P. Lukeš, J. Astl, M. Jurovčík


Kazuistiky

106
Primární (vřetenobuněčný) rhabdomyosarkom podčelistní slinné žlázy (Kazuistika a přehled literatury)

Z. Kinkor, M. Kracík, A. Skálová

112
Cholesteatóm v okcipito-temporálnej oblasti

J. Kovaľ, S. Krempaská

117
Periferní paréza lícního nervu při středoušní manifestaci Wegenerovy granulomatózy

D. Kalfeřt, P. Čelakovský, L. Školoudík, M. Podhola, M. Ludvíková


Zprávy ze sjezdů, konferencí a kurzů

110
IMPLANTÁT HYBRID - NOVÁ ŠANCE PRO LIDI SE ZBYTKY SLUCHU (Zpráva z tiskové konference)
122
Seminář „Onemocnění štítné žlázy a slinných žláz, diagnostika, léčba a komplikace“

Recenze knih

124
Recenze

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa