Otorinolaryngologie a foniatrie - Číslo 4/2008

2
AUTORSKÝ REJSTŘÍK
5
VĚCNÝ REJSTŘÍK

Původní práce

195
Česká slovní audiometrie – vývoj nových testů

O. Dlouhá, Novák A.†, J. Vokřál

201
Vztah PTA a SRT (Pure Tone Average - průměrná tónová ztráta, Speech Recognition Threshold – hladina srozumitelnosti řeči)

Novák A.†, J. Vokřál, O. Dlouhá

206
Chirurgická léčba primárních tumorů orbity

I. Šlapák

210
Fonochirurgická léčba glotické insuficience

J. Dršata, M. Hudíková, M. Kučera, J. Vokurka, S. Jakoubková

213
Význam PET pro diagnostiku perzistence krčních metastáz po léčbě v rámci záchovného protokolu u pokročilých karcinomů hlavy a krku

Z. Horáková, E. Tóthová


Recenze knih

200
Recenze knihy
205
Recenze knihy
209
Recenze knihy
212
Recenze knihy
242
Recenze knih

Souborné referáty

218
Prevence záměny stran u operací na ORL klinice FN Ostrava

T. Pniak, Pavel Komínek

221
Vestibulární schwannom

J. Betka, E. Zvěřina, J. Lisý, M. Chovanec, J. Kluh, J. Kraus

226
Cetuximab v záchovném protokolu lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku: první klinické zkušenosti a možnosti výzkumu v oblasti predikce účinnosti této léčby

J. Neuwirthová, R. Kostřica, Z. Mechl, P. Smilek


Kazuistiky

230
Pemphigus vulgaris

L. Vilkusová, Pavel Komínek, Karol Zeleník, J. Dvořáčková

234
Sarkoidóza sdružená s papilárním karcinomem štítné žlázy a adenomem příštítného tělíska

Z. Balatková, J. Plzák, J. Astl, R. Kodet, J. Betka

238
Kožní T-lymfom ORL oblasti

J. Kincl, J. Pokorný, I. Stárek, V. Tichá, R. Vidura

243
Primární dlaždicobuněčný karcinom frontální dutiny

Z. Dufek, P. Čelakovský, J. Vokurka, Jana Dědková


Kongresy, sjezdy, kurzy

248
XII. kongres mladých otorinolaryngologů
250
7. společný sjezd českých a středoněmeckých ORL lékařů

Osobní zpráva

251
Prof. MUDr. Josef Rems, DrSc., 1931 - 2008

Z otorinolaryngologické společnosti

253
Zápis ze schůze výboru ORL společnosti

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa