Klinická onkologie - Číslo 6/2009

Editorial

253
Editorial

Přehledy

254
Komentár k vývoju konceptu prognostických faktorov chronickej lymfocytovej leukémie: Cesta od prognostických faktorov k prediktorom liečebnej odpovede

T. Balhárek, M. Barthová, P. Szépe, J. Marcinek, T. Burjanivová, L. Plank

264
Vakcinace proti chřipce u dospělých pacientů se solidními nádory

T. Büchler, J. Abrahámová

268
Inhibítory aromatázy v prevencii rakoviny prsníka: možnosti aplikácie u premenopauzálnych žien

P. Kubatka, M. Péč


Původní práce

273
Neo‑adjuvantná chemoterapia s následnou IDS (interval debulking surgery) v liečbe pokročilého karcinómu ovária –  retrospektívna analýza

M. Tkáčová, B. Vertaková‑ krakovská, B. Belohorská, V. Miškovská, L. Heľpianska, D. Ondruš, M. Ondrušová, S. Špánik, J. Švec

278
Viditelnost na ultrasonografii jako nejsilnější prediktor invazivity u duktálních karcinomů in situ v retrospektivní studii

P. Vrtělová, O. Coufal, T. Pavlík, M. Bažout, V. Fait


Kazuistiky

284
Hodnota zobrazenia 18- FDG PET/ CT u pacientov s atypickým metastatickým karcinómom –  kazuistika: 18- FDG  PET/CT pri kolorektálnych karcinómoch

Z. Hlavatá, N. Pazderová, P. Povinec, P. Paulíny, A. Majidi, P. Fiala, P. Martanovič, T. Šálek

288
Resekce pankreatu pro metastázy karcinomu ledviny

M. Varga, M. Oliverius, A. Valsamis, M. Kučera, R. Gürlich, M. Šafanda, I. Matia, E. Honsová


Sdělení

291
Způsob života u onkologických pacientů –  jak a kdy ho měnit?

D. Hrubá, H. Matějová

293
Klub onkologických juniorů

MUDr. Jiří Navrátil


Aktuality v onkologii

296
Dispenzarizace osob s familiárním výskytem kolorektálního karcinomu

M. Šachlová, L. Foretová


Aktuality z registrů

298
Klinické databáze –  rozmar, nebo nutnost

R. Vyzula


Informace z České onkologické společnosti

300
Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 6. 11. 2009 na MOÚ Brno

Články

294
Chirurgie karcinomu prsu v České republice

V. Fait, O. Coufal, J. Gatěk


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa