Fibrobronchoskopie v diagnostice refluxního onemocnění


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (1): 21.
Kategorie: Doporučené postupy

  • Bronchoskopie je přínosná v diferenciální diagnostice chronických respiračních příznaků s možným vztahem k refluxnímu onemocnění.
  • Hodnotíme přítomnost a stupeň zánětlivých změn, případné poškození struktury dýchacích cest a odebíráme biologický materiál (BAL, biopsie, mikrobiologie).
  • Patologické změny pozorované při bronchoskopii nejsou pro diagnostiku refluxního onemocnění specifické, mohou diagnózu podpořit.
  • V současné době není jasné, zda lze počet makrofágů obsahujících tukové inkluze (lipofágů), koncentraci pepsinu či jiného biomarkeru použít k diagnostice refluxního onemocnění nebo k predikci odpovědi na léčbu.

Fibrobronchoskopické vyšetření bývá u dětí často indikováno při respiračních onemocněních s nejasnou příčinou. Pokud indikujeme bronchoskopické vyšetření u dítěte a současně máme podezření na extraezofageální příznaky refluxního onemocnění, může být přínosné současně v jedné anestezii provést i ezofagogastroduodenoskopii [68].

Dosud nejsou k dispozici kvalitní studie, které by přesně definovaly bronchoskopické nálezy typické pro refluxní onemocnění s respiračními příznaky. Při fibrobronchoskopii si všímáme v prvé řadě hrtanu a jeho okolí [88, 89]. Změny, které mohou být přítomny u mimojícnových příznaků refluxního onemocnění, jsou blíže popsány v kapitole o endoskopii v rámci ORL vyšetření. Refluxní choroba jícnu se pravděpodobně častěji vyskytuje současně s laryngomalacií a tracheomalacií [69, 70]. Může být přítomna i subglotická stenóza [88, 89]. Sliznice laryngu, trachey a bronchů u opakovaných aspirací při refluxních epizodách bývá zarudlá, edematózní, bývá přítomno menší či větší zahlenění [71]. Bývá popisována hyperplazie lymfatických folikulů ve sliznicii trachey a velkých bronchů [87–89]. Často pozorujeme oblé kariny [71], stenotická nebo deformovaná ústí segmentálních bronchů (vlastní pozorování).

V bronchoalveolární laváži můžeme při opakovaných aspiracích najít zvýšené množství makrofágů obsahujících tukové inkluze [72] – lipofágy (LLAM – Lipid Laden Alveolar Macrophages), vyšetření však není pro aspiraci specifické. Lipofágy se vyskytují i v jiných případech, než jsou opakované aspirace při refluxních epizodách [1, 93, 94]. V praxi se využívá index, který hodnotí procento makrofágů s obsahem tukových inkluzí a stupeň jejich naplnění [72, 73], tzv. LLAMI (Lipid Laden Alveolar Macrophages Index). U pacientů, kteří aspirují při mimojícnových refluxních epizodách, můžeme v bronchoalveolární laváži často prokázat přítomnost pepsinu [74–78], ale ani toto vyšetření však není specifické [1, 70]. Objevují se údaje o dalších biomarkerech aspirace v BAL (žlučové kyseliny, amyláza aj.), zatím nebyl prokázán jejich diagnostický přínos [76]. Při opakovaných aspiracích se může ve sliznici dýchacích cest zvýšeně tvořit IL-8 a může se rozvinout neutrofilní zánět [76, 77, 79, 80]. V bioptických vzorcích bronchiální sliznice u opakovaných aspirací při mimojícnových refluxních epizodách je popisována častěji dlaždicobuněčná metaplazie bronchiálního epitelu [79]. Výše zmíněné patologické změny pozorované při bronchoskopii aspekcí nejsou pro diagnostiku refluxního onemocnění specifické, mají jen pomocný význam. Stejně tak ani vyšetření bronchoaleveolární laváže a bronchiální biopsie samy o sobě nemohou určit diagnózu.


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2016 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa