14 – Udržovací léčba UC – aminosalicyláty


Autoři: MUDr. Miroslava Adamcová 1;  MUDr. Milan Bajer, Ph.D. 2;  MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D. 2;  Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 1;  MUDr. Petr Dědek, Ph.D. 3;  MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. 1;  MUDr. Eva Karásková 4;  MUDr. Lucie Kavalcová 5;  MUDr. Katarína Mitrová 1;  MUDr. Silvie Netvalová 6;  Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. 1;  Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. 3;  MUDr. Jan Schwarz 7;  MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. 8;  Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 5;  MUDr. Astrid Šuláková 9
Působiště autorů: Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 1;  Pediatrická klinika, FN Brno 2;  Dětská klinika, FN a LF UK, Hradec Králové 3;  Dětská klinika LP UP a FN Olomouc 4;  Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol, Praha 5;  Pediatrická klinika TNsP, Praha 6;  Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň 7;  Klinika dětského a dorostového lékařství UK 1. LF a VFN, Praha 8;  Klinika dětského lékařství OU LF a FN Ostrava 9
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2012; 67 (Suppl 2): 27-28.

Vedoucí redaktor textu: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

1. Perorální 5-ASA je doporučena jako první volba udržovací terapie u mírné UC.

2. Monoterapie lokálními 5-ASA může být dostatečná u vybraných pacientů s mírnou až středně závažnou proktitidou.

3. Není známo, zda je výhodné kombinovat terapii 5-ASA s thiopuriny nebo s BL, ale obecně je tento postup doporučován vzhledem k výbornému bezpečnostnímu profilu 5-ASA a jejich vysoké účinnosti u UC, včetně snížení rizika karcinomu.

4. 5-ASA mohou částečně inhibovat aktivitu TPMT a tím zvyšovat hladiny 6-TG. Kombinovaná léčba také může snížit compliance pacienta.

Strategie léčby

Z aminosalicylátů je používán mesalazin a sulfasalazin. Vedlejší účinky u sulfasalazinu jsou častější. Sulfasalazin může být vhodný při artropatiích. Kombinovaná p.o. a lokální léčba 5-ASA je účinnější než jen léčba p.o. a proto by lokální léčba doprovázející léčbu p.o. měla být při zhoršení pacientům nabídnuta. Ukončení terapie lze zvážit u mírné formy po 2 letech trvání remise.

Dávkování aminosalicylátů

  • Mesalazin p.o.: 60–80 mg/kg/den (do celkové dávky 4,8 g/den) ve dvou dávkách (lze i v jedné denní dávce pro zvýšení compliance – ačkoli u dětí to nebylo experimentálně potvrzeno). Není důkaz, že by některá p.o. podávaná léková forma mesalazinu byla účinnější než jiná.
  • Mesalazin rektálně: 25 mg/kg/den do celkové dávky 1 g v jedné denní dávce.
  • Sulfasalazin p.o.: 40–60 mg/kg/den (do celkové dávky 4 g/den) ve dvou denních dávkách (mohou být použity i dávky vyšší). Postupné navyšování dávky sulfasalazinu snižuje množství vedlejších účinků.
  • Maximální kombinovaná perorální a rektální dávka by neměla překračovat 150 % standardní p.o. dávky nebo 6,4 g/den.

Kombinovaná terapie

Není známo, zda je výhodné kombinovat terapii 5-ASA s thiopuriny, ale obecně je tento postup doporučován vzhledem k výbornému bezpečnostnímu profilu 5-ASA a jejich vysoké účinnosti u UC, včetně snížení rizika karcinomu. Je však třeba mít na paměti, že 5-ASA mohou částečně inhibovat aktivitu TPMT a tím zvyšovat hladiny 6-TG. Navíc zvýšení množství léků podávaných pacientovi může snížit jeho compliance.

Není známo, zda je výhodné kombinovat terapii 5-ASA s BL, ale vzhledem k možným přínosům (včetně pravděpodobné redukce rizika karcinomu) a dobrému bezpečnostnímu profilu 5-ASA není námitek proti kombinované terapii u UC.

Podrobnější informace o terapii aminosalicyláty (nežádoucí účinky, laboratorní sledování) jsou uvedeny v kapitole o indukční léčbě UC.


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast
Článek LITERATURA
Článek ÚVOD

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo Suppl 2

2012 Číslo Suppl 2

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa