Xth CZECH PEDIATRIC CONGRESS with international participation


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2012; 67 (5): 295-296.

Liberec, 3.–6. 10. 2012

Pořadatel:

Česká pediatrická společnost ČLS JEP

za odborné spolupráce

s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP

Prezident kongresu:

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Za organizační výbor

MUDr. Martin Zítek

Za programový výbor

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

MUDr. Hana Cabrnochová

MUDr. Olga Roškotová

MUDr. Bohuslav Procházka

Organizační výbor sekce sester

Marie Lulková, Bc. Petra Plašková


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa