Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., šedesátníkem


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (3): 203.
Kategorie: Osobní zprávy

Gratulace za výbor České pediatrické společnosti a redakční radu Čes.-slov. pediatrie 

Výbor ČPS i redakční rada našeho časopisu se připojují ke gratulaci k jubilantovým skoro neuvěřitelným šedesátinám a přejí prof. Kovácsovi, členovi naší redakční rady, vše nejlepší.

Jeden z podepsaných (J. J.) se před mnoha lety setkal na odborném fóru v Praze s bývalým přednostou bratislavské kliniky prof. Jánem Birčákem, který referoval o mladším kolegovi z jeho pracoviště – šlo o předložení Kovácsovy dizertace při obhajobě vědeckého titulu CSc. A tak jsme se dozvěděli poprvé o Kovácsově curriculu a aktivitách při jeho zahraničních pobytech v USA a jinde ve světě. Birčák navrhl neobvyklý postup – vzhledem k úrovni disertační práce a počtu dosavadních publikací v impaktovaných periodicích doporučil udělit disertantovi místo CSc. rovnou titul DrSc., a tak se také stalo.

Klinický zájem prof. Kovácse se soustřeďuje hlavně na dětskou nefrologii a dědičné choroby. Díky svým vědeckým výsledkům a aktivitám byl zvolený do vrcholných orgánů mezinárodní dětské nefrologie (výbor evropské a světové společnosti dětské nefrologie), kde zastupoval nejen slovenské, ale i české odborníky. Prof. Kovács je dlouholetým přednostou 2. Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Založil laboratoř molekulární genetiky a vychoval řadu doktorandů, působil jedno volební období i jako proděkan LF Univerzity Komenského. Dosud publikoval více než 150 článků v odborném tisku, vydal 8 monografií jako autor nebo spoluautor, jeho práce jsou citované více než 600krát. V současnosti se dostává na trh monografie slovenské učebnice pediatrie, jejímž je Kovács hlavním redaktorem, jistě najde své příznivce nejen mezi studenty, ale i mezi praktickými dětskými lékaři.

Laco je nejen kolegou, ale i přítelem řady pediatrů z ČR, pravidelným, vítaným i váženým účastníkem Pracovních dnů české dětské nefrologie. Inicioval také několik úspěšných habilitačních a profesorských řízení moravských kolegů na Komenského univerzitě v Bratislavě. Mimo jeho publikací v tomto časopise se setkali čeští autoři s Kovácsem jako autoři nebo spoluautoři v publikacích vydaných v ČR nebo na Slovensku. Naše Společnost ocenila zásluhy prof. Kovácse v oblasti pěstování vzájemných a přátelských kontaktů mezi našimi a slovenskými pediatry udělením čestného členství České pediatrické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Jan Janda, Oldřich Pozler, Ľudmila Podracká


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa