Hyperkinetická porucha v detskom veku


Hyperkinetická porucha v detskom veku

Predložená práca prináša komplexný aktuálny pohľad na problematiku vysoko prevalentnej hyperkinetickej poruchy v detstve a adolescencii. Vychádza z historických kontextov, ozrejmuje terminológiu, etiopatogenetické súvislosti, klinický obraz vrátane pridružených a komorbídnych porúch, diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a adekvátnu terapeutickú stratégiu. V práci sa zdôrazňuje úloha pediatrov, najmä 1. kontaktu, pri skorej identifikácii behaviorálnej hyperkinetickej symptomatiky dieťaťa, ako aj pri adekvátnych platných postupoch v diagnostike a liečbe, ktoré sú významné tiež z preventívneho a prognostického hľadiska.

Kľúčové slová:
hyperkinetická porucha, ADHD, diagnostika, liečba, detstvo, adolescencia


Hyperkinetic Disorder at the Child Age

This article is aimed at hyperkinetic disorder/ADHD, the most prevalent psychopathological symptomatology and mental disorder in childhood and adolescence. It discusses the historical context of ADHD, terminology, etiology, pathological mechanism, clinical picture, their frequent co-morbidities and occurrence of hyperkinetic symptoms in context of another mental disorders, valid diagnostic criteria and adequate therapeutic interventions. There is underlined the role of pediatricians, especially those of first contact, in early identification of behavioral hyperkinetic symptomatology in childhood and adolescence, appropriate diagnosis and treatment, which are important also in preventive and prognostic perspective.

Key words:
hyperkinetic disorder, ADHD, diagnosis, treatment, childhood, adolescence


Autoři: I. Ondrejka
Působiště autorů: Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, Martin prednosta doc. MUDr. I. Ondrejka, PhD.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (6): 406-414.
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Souhrn

Predložená práca prináša komplexný aktuálny pohľad na problematiku vysoko prevalentnej hyperkinetickej poruchy v detstve a adolescencii. Vychádza z historických kontextov, ozrejmuje terminológiu, etiopatogenetické súvislosti, klinický obraz vrátane pridružených a komorbídnych porúch, diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a adekvátnu terapeutickú stratégiu. V práci sa zdôrazňuje úloha pediatrov, najmä 1. kontaktu, pri skorej identifikácii behaviorálnej hyperkinetickej symptomatiky dieťaťa, ako aj pri adekvátnych platných postupoch v diagnostike a liečbe, ktoré sú významné tiež z preventívneho a prognostického hľadiska.

Kľúčové slová:
hyperkinetická porucha, ADHD, diagnostika, liečba, detstvo, adolescencia


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2007 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa