Transplantácia krvotvorných buniek u detí


Transplantácia krvotvorných buniek u detí

Transplantácia krvotvorných buniek je uznávaná liečebná metóda v liečbe onkologických, závažných hematologických, metabolických a imunologických chorôb. V práci sú zhrnuté indikácie alogénnych a autológnych transplantácií u detí. Zároveň sú uvedené výsledky tejto liečebnej metódy za 8-ročné obdobie u detských pacientov liečených na Transplantačnej jednotke kostnej drene 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP.

Kľúčové slová:
transplantácia krvotvorných buniek, indikácie u detí, darcovia a zdroj krvotvorných buniek, prežívanie


Transplantation of Hematopoietic Cells in Children

The transplantation of hematopoietic cells is the acknowledged therapeutic method in the treatment of oncological, severe hematological, metabolic and immunological diseases. The paper summarizes indications of allogenic and autologous transplantations in children. Also, results of this kind of therapy in children patients treated at the Transplantation Unit of Bone Marrow at the 2nd Children Clinic of Medical Faculty, UK and Children Faculty Hospital & Policlinic over the period of 8 years are presented.

Key words:
transplantation of hematopoietic cells, indications in children, blood donors and source of hematopoietic cells, surviv


Autoři: J. Horáková;  J. Lukáč;  S. Šufliarska;  I. Boďová
Působiště autorů: Transplantačná jednotka kostnej drene, 2. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava prednosta prof. MUDr. L. Kovács, DrSc., MPH
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (10): 610-616.
Kategorie: Souborný referát

Souhrn

Transplantácia krvotvorných buniek je uznávaná liečebná metóda v liečbe onkologických, závažných hematologických, metabolických a imunologických chorôb. V práci sú zhrnuté indikácie alogénnych a autológnych transplantácií u detí. Zároveň sú uvedené výsledky tejto liečebnej metódy za 8-ročné obdobie u detských pacientov liečených na Transplantačnej jednotke kostnej drene 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP.

Kľúčové slová:
transplantácia krvotvorných buniek, indikácie u detí, darcovia a zdroj krvotvorných buniek, prežívanie


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 10

2006 Číslo 10
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa