Bazocelulárny karcinóm kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom: porovnávacia štúdia


Bazocelulárny karcinóm kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom: porovnávacia štúdia

Bazocelulárny karcinóm (BCC) kože má veľmi rôznorodý histomorfologický obraz, na základe ktorého je klasifikovaný do viacerých typov a variantov. V mnohých prípadoch je však takéto zaradenie obtiažne, nakoľko môže pozostávať z kombinácie viacerých histologických typov. Informácie o charakteristických črtách týchto zmiešaných foriem BCC sú limitované, keďže doteraz neboli špecificky analyzované. Cieľom štúdie bolo sledovanie výskytu BCC kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom v súbore diagnostikovaných primárnych BCC a porovnávanie ich klinicko-patologických nálezov s jednoduchými BCC tvorenými jedným histologickým typom. Vyšetrovaný súbor pozostával z 911 biopticky verifikovaných primárnych BCC získaných od 697 pacientov. Prevalencia jednoduchých a zmiešaných BCC bola 64,9 % a 35,1 %. V skupine zmiešaných BCC sme potvrdili veľmi rôznorodý histomorfologický obraz pozostávajúci z mixtúry dvoch až štyroch rozdielnych typov v rôznom zastúpení. Najčastejšie išlo o kombináciu nodulárno-infiltratívneho, superficiálno-nodulárneho, nodulárno-trichoepitelového a nodulárno-mikronodulárneho typu. Porovnávaním obidvoch hodnotených skupín sme zistili, že zmiešané BCC boli signifikantne častejšie lokalizované na mimotvárových častiach hlavy (30.0 % vs. 20.0 %, p = 0.02) a zriedkavejšie na tvári (37.2 % vs. 45.2 %, p = 0.03). Nepotvrdili sme evidentné rozdiely vo výskyte jednoduchých a zmiešaných BCC na iných častiach tela. Histologicky vykazovali zmiešané BCC omnoho častejšie agresívny rastový vzor (64.6 % vs. 13.0 %, p < 0.0001). V skupine zmiešaných BCC boli taktiež významne častejšie prítomné pozitívne resekčné okraje (17.8 % vs. 12.6 %, p = 0.02). BCC kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom predstavujú približne jednu tretinu všetkých prípadov. V bioptickej praxi ide teda o častý nález, ktorý pravdepodobne svedčí o evolúcii a fenotypovej transformácii karcinómu. Keďže zmiešané BCC často pozostávajú z agresívnych histologických typov, bez ohľadu na osobné zvyklosti v deskripcii a terminológii medzi patológmi by mala byť prítomnosť agresívnej rastovej zložky vždy spomenutá v bioptickom náleze.

Kľúčové slová:
bazocelulárny karcinóm – jednoduchý a zmiešaný typ


Autoři: Vladimír Bartoš 1;  Milada Kullová 2
Působiště autorů: Department of Pathology, Faculty Hospital in Žilina, Slovakia 1;  Department of Dermatovenerology, Faculty Hospital in Žilina, Slovakia 2
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 52, 2016, No. 4, p. 222-226
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Bazocelulárny karcinóm (BCC) kože má veľmi rôznorodý histomorfologický obraz, na základe ktorého je klasifikovaný do viacerých typov a variantov. V mnohých prípadoch je však takéto zaradenie obtiažne, nakoľko môže pozostávať z kombinácie viacerých histologických typov. Informácie o charakteristických črtách týchto zmiešaných foriem BCC sú limitované, keďže doteraz neboli špecificky analyzované. Cieľom štúdie bolo sledovanie výskytu BCC kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom v súbore diagnostikovaných primárnych BCC a porovnávanie ich klinicko-patologických nálezov s jednoduchými BCC tvorenými jedným histologickým typom. Vyšetrovaný súbor pozostával z 911 biopticky verifikovaných primárnych BCC získaných od 697 pacientov. Prevalencia jednoduchých a zmiešaných BCC bola 64,9 % a 35,1 %. V skupine zmiešaných BCC sme potvrdili veľmi rôznorodý histomorfologický obraz pozostávajúci z mixtúry dvoch až štyroch rozdielnych typov v rôznom zastúpení. Najčastejšie išlo o kombináciu nodulárno-infiltratívneho, superficiálno-nodulárneho, nodulárno-trichoepitelového a nodulárno-mikronodulárneho typu. Porovnávaním obidvoch hodnotených skupín sme zistili, že zmiešané BCC boli signifikantne častejšie lokalizované na mimotvárových častiach hlavy (30.0 % vs. 20.0 %, p = 0.02) a zriedkavejšie na tvári (37.2 % vs. 45.2 %, p = 0.03). Nepotvrdili sme evidentné rozdiely vo výskyte jednoduchých a zmiešaných BCC na iných častiach tela. Histologicky vykazovali zmiešané BCC omnoho častejšie agresívny rastový vzor (64.6 % vs. 13.0 %, p < 0.0001). V skupine zmiešaných BCC boli taktiež významne častejšie prítomné pozitívne resekčné okraje (17.8 % vs. 12.6 %, p = 0.02). BCC kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom predstavujú približne jednu tretinu všetkých prípadov. V bioptickej praxi ide teda o častý nález, ktorý pravdepodobne svedčí o evolúcii a fenotypovej transformácii karcinómu. Keďže zmiešané BCC často pozostávajú z agresívnych histologických typov, bez ohľadu na osobné zvyklosti v deskripcii a terminológii medzi patológmi by mala byť prítomnosť agresívnej rastovej zložky vždy spomenutá v bioptickom náleze.

Kľúčové slová:
bazocelulárny karcinóm – jednoduchý a zmiešaný typ


Zdroje

1. Vantuchová Y, Čuřík R. Histological types of basal cell carcinoma. Scripta Medica (Brno) 2006; 79(5-6): 261-270.

2. Nedved D, Tonkovic-Capin V, Hunt E et al. Diagnostic concordance rates in the subtyping of basal cell carcinoma by different dermatopathologists. J Cutan Pathol 2014; 41(1): 9-13.

3. Kazakov DV, Michal M, Kacerovska D, McKee, PH. Cutaneous Adnexal Tumors, Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2012. 814 pages. ISBN 978-1605478548

4. Telfer NR, Colver GB, Morton CA. Guidelines for management of basal cell carcinoma. Br J Dermatol 2008; 159(1): 35-48.

5. Bastiaens MT, Hoefnagel JJ, Brujin JA, Westendorp RG, Vermeer BJ, Bouwes Bavinck JN. Differences in age, site distribution, and sex between nodular and superficial basal cell carcinoma indicate different types of tumors. J Invest Dermatol 1998; 110(6): 880-884.

6. Ghanadan A, Abdollahi P, Rabet M et al. Different anatomical distribution of basal cell carcinoma subtypes in Iranian population: association between site and subtypes. Ann Dermatol 2014; 26(5): 559-563.

7. Bartoš V, Adamicová K, Kullová M, Péč M. Bazocelulárny karcinóm kože – biologické správanie nádoru a prehľad najvýznamnejších molekulových ukazovateľov progresie ochorenia v praxi patológa. Klin Onkol 2011; 24(1): 8-17.

8. Cohen PR, Schulze KE, Nelson BR. Basal cell carcinoma with mixed histology: a possible pathogenesis for recurrent skin cancer. Dermatol Surg 2006; 32(4): 542-551.

9. Betti R, Radaelli G, Crosti C, Ghiozzi S, Moneghini L, Menni S. Margin involvement and clinical pattern of basal cell carcinoma with mixed histology. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26(4): 483-487.

10. Ghanadan A, Abbasi A, Rabet M, Abdollahi P, Abbasi MA. Characteristics of mixed type basal cell carcinoma in comparision to other BCC subtypes. Indian J Dermatol 2014; 59(1): 56-59.

11. LeBoit P, Burg G, Weedon D et al. (Eds). World Health Organization Classification of Tumours, Pathology and Genetics of Skin tumours, IARCPress, Lyon, 2006; 355 pages. ISBN 92-832-2414-0

12. Bartoš V, Adamicová K, Kullová M, Péč M. Immunohistochemical evaluation of proliferative activity (Ki-67 index) in different histological types of cutaneous basal cell carcinoma. Biologia 2012; 67(3): 610-615.

13. Sexton M, Jones DB, Maloney ME. Histologic pattern analysis of basal cell carcinoma. Study of a series of 1039 consecutive neoplasms. J Am Acad Dermatol 1990; 23(6 Pt 1): 1118-1126.

14. Mantese SAO, Berbert ALC, Gomides MDA, Rocha A. Basal cell Carcinoma - Analysis of 300 cases observed in Uberlândia - MG, Brazil. An Bras Dermatol 2006; 81(2): 136-142.

15. Roozeboom MH, Mosterd K, Winnepenninckx VJ, Nelemans PJ, Kelleners-Smeets NW. Agreement between histological subtype on punch biopsy and surgical excision in primary basal cell carcinoma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013; 27(7): 894-898.

16. Hakverdi S, Balci DD, Dogramaci CA, Toprak S, Yaldiz M. Retrospective analysis of basal cell carcinoma. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2011; 77(2): 251.

17. Kamyab-Hesari K, Seirafi H, Naraghi ZS et al. Diagnostic accuracy of punch biopsy in subtyping basal cell carcinoma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014; 28(2): 250-253.

18. Bartoš V, Adamicová K, Mačuga I, Pokorný D, Zacharová O, Péč M. „Gigantický” bazocelulárny karcinóm kože hlavy s intrakraniálnou propagáciou- kazuistika. Cesk Patol 2011; 47(4): 178-182.

19. Slater D, Walsh M. Standards and dataset for reporting cancers. Dataset for the histological reporting of primary cutaneous basal cell carcinoma. The Royal College of Pathologists. 3

rd ed., May 2014. 29 pages.

Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa