HEPATOPATOLOGIE


Autoři: J. Ehrmann
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 2, p. 90
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

HEPATOPATOLOGIE

… jaterní biopsie může pomoci při odhadu prognózy pacientů s jaterním selháním

Jaterní selhání se může vyvinout jako akutní událost bez předchozího poškození jater (např. otrava) nebo může být dekompenzací již existujícího chronického jaterního onemocnění. ACLF (acute-on-chronic liver failure) je definován jako akutní jaterní hepatopatie, která se manifestuje ikterem a koagulopatií a která je v průběhu 4 týdnů komplikována ascitem a encefalopatií. Na rozdíl od akutního selhání jater (ALF) a selhání jater při tzv. end-stage liver disease je ACLF potencionálně reverzibilní. V současné době však bohužel nejsou identifikovány validní prognostické ukazatele a také role jaterní biopsie při odhadu prognózy pacientů s ACLF není jasná. Rastogi a kolektiv autorů proto v retrospektivní studii korelovali histologický obraz 50 jaterních biopsií u pacientů s ACLF s průběhem onemocnění, a to pomocí multivariantní analýzy. Výsledky studie ukazují, že u pacientů se špatnou prognózou (tedy úmrtí v mediánu 15 dní) je patrna signifikantně zvýšená proliferace duktulů, duktulární cholestáza, eosinofilní degenerace hepatocytů, četné apoptotické figury a splývající nekrózy, pericelulární fibróza a Malloryho hyalin. Naopak, u pacientů s dobrou prognózou byla dominantním znakem hydropická degenerace hepatocytů (tzv. balloning). Jak negativní, tak pozitivní morfologické charakteristiky jsou nezávislé na etiologii ACLF.

Závěrem autoři konstatují, že i přes malý počet studovaných případů je pravděpodobné, že provedení jaterní biopsie (pokud tato není kontraindikována např. z důvodů koagulopatie – pozn. autora) a rychlé zhodnocení výše uvedených parametrů u pacientů se selháním jater může být vhodným prostředkem pro odhad prognózy tohoto závažného stavu.

Zdroj:

Rastogi A et al. Liver histology as predictor of outcome in patients with acute-on-chronic liver failure (ACLF) Virchows Arch 2011; 459: 121–127.

– J. Ehrmann –


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa