Janě Duškové k životnímu jubileu


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 112, 2012, 5, s. 117

Jana Dušková vystudovala stomatologii na 1. lékařské fakultě UK v Praze a po promoci se v tehdejším Výzkumném ústavu stomatologickém věnovala studiu ústních mikroorganismů, experimentálnímu modelu onemocnění parodontu a v klinické práci stomatologickému ošetřování pacientů s diabetem. Těmto tématům i mateřskému pracovišti zůstává věrná po celou dobu své vědecké a později i manažerské kariéry. Po obhajobě disertace a po připojení ústavu k 1. lékařské fakultě převzala funkci vedoucí výzkumné skupiny pro ústní biologii a posléze i funkci přednostky ústavu. V roce 2000 se na fakultě habilitovala a zanedlouho byla jmenována profesorkou pro obor stomatologie. Od roku 2005 zastává již ve třetím období funkci proděkanky pro studijní záležitosti a pro stomatologii. Vedle již zmíněných funkcí zasedá v řadě vědeckých rad a v domácích i v mezinárodních vědeckých společnostech. Pozoruhodné je, že se dokázala uchránit formálního sběratelství funkcí a všem svým pracovním aktivitám se úspěšně věnuje s vysokým nasazením na úkor volného času.


V pracovním týmu se vyznačuje vpravdě mateřským vztahem k začínajícím pracovníkům se snahou vytvořit quasi ideální podmínky pro jejich odborný, vědecký a pedagogický růst, formovat vědecké pracovní týmy a udržet kontinuitu jejich pracovní výkonnosti. Systematicky naplňuje koncept Ústavu pro klinickou a experimentální stomatologii 1. LF UK jako personálně i materiálně zajištěné výukové báze integrující experimentální a aplikovaný výzkum, medicínsky pojatou výuku stomatologie a moderní ošetřovací technologie. V neposlední řadě je potřeba zmínit její přínos pro kvalitu odborného časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství vydávaného Stomatologickou společností ČLS JEP, jehož je v posledních šesti letech vedoucí redaktorkou.

Laudatio by znělo příliš formálně, kdyby se rozpoznatelné pracovní úspěchy přičítaly jen jubilantce. Jana Dušková je prostě schopna vytvářet pracovní týmy, koncepčně s nimi pracovat a svým pracovním nasazením stimulovat spolupracovníky k vysokému výkonu.

Jejím relaxačním zázemím je studium moderních směrů výtvarného umění a hudby, dovolená v Provenci, zahrádka a radost z dcery, perspektivní vědecké a klinické pracovnice v oboru endokrinologie.

Pracovníci ústavu a s nimi i mnozí další členové české stomatologické obce jí přejí pevné zdraví, další pracovní úspěchy na akademickém i vědeckém poli a alespoň částečné naplnění její vize trvale udržitelného rozvoje pracoviště, kterému nezištně slouží.

Spolupracovníci

Členové redakce našich časopisů též přejí své vedoucí redaktorce stálé zdraví a životní pohodu do dalších let a také hodně sil a elánu pro vědeckou a manažerskou práci.

Gratulaci dedikovanými články vyjádřila rovněž řada autorů. Kromě dnešních čísel budou další publikace uveřejněny v následujících číslech obou časopisů.

Redakce


Štítky
Chirurgia maxilofaciálna Ortodoncia Stomatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa