Česká gynekologie - Číslo 3/2016

165
Přínos biopsie sentinelových uzlin pro léčbu lokálně pokročilých stadií karcinomu děložního hrdla

J. Sláma, M. Zikán, D. Fischerová, R. Kocián, A. Germanová, F. Frühauf, D. Cibula

172
Dlaždicobuněčné prekancerózy vulvy
Historie a současný stav problematiky

L. Ševčík, P. Škapa, Y. Vantuchová, V. Benčík

177
Management péče o HIV pozitivní těhotné v období let 1996–2014

M. Mojhová, I. Mikysková, M. Halaška, M. Staňková, H. Rozsypal, J. Šrámek, J. Záhumenský, M. Malý

182
Operace endometriomů ovaria a ovariální rezerva

D. Barátová, L. Mekiňová, K. Slabá, I. Crha

186
Paraneoplastické neurologické syndromy u gynekologických malignit

L. Janzová, L. Minář, P. Praksová, L. Frola, P. Ventruba

192
Antepartální možnosti prevence epiziotomie a ruptury hráze při porodu

P. Bohatá, L. Dostálek

202
Vplyv systémovej enzýmovej terapie na hojenie jazvy po cisárskom reze

E. Dosedla, A. Grendelova, P. Calda

208
Akutní pankreatitida v graviditě komplikovaná rupturou aneuryzmatu arteria lienalis

E. Hostinská, K. Huml, R. Pilka

212
Spontánní porod po dvou císařských řezech a jeho možné komplikace – kazuistika

P. Šašková, T. Fait, Z. Žižka

218
Rupture of focal nodular hyperplasia in the 37th week of pregnanacy – case report

M. Velíšková, R. Vlk, M. J. Halaška, G. Minajev, T. Krejčí, L. Rob

222
Traumatická ruptura spony při vaginálním porodu – kazuistika

J. Hofierková

228
Adrenokortikální onkocytom jako raritní příčina Cushingova syndromu v graviditě a následná děložní ruptura po porodu

M. Kotoulová, I. Mikysková, J. Dušková, J. Vláčil, M. Dvořák, M. Halaška

234
Současná témata reprodukční medicíny v České republice

P. Ventruba, J. Žáková, M. Ješeta, D. Rumpík, M. Brandejská, I. Crha, D. Hlinka, L. Jelínková, E. Oráčová, J. Pavelková, K. Řežábek, K. Veselá


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa