Česká gynekologie - Číslo 3/2011

Editorial

175
Editorial

176
Dědičná dispozice ke vzniku karcinomu endometria

M. Zikán, J. Sláma, I. Pinkavová, D. Fischerová, P. Freitag, D. Cibula

180
Úloha hysterektomie v managementu prekanceróz děložního hrdla

J. Sláma

184
Primární rezistence/senzitivita in vitro a klinický průběh onemocnění u pacientek s karcinomem ovaria

I. Sedláková, J. Tošner, M. Červinka, K. Brigulová, A. Řezáč, J. Špaček, J. Laco, P. Škapinec

194
Prognostický význam vybraných molekulárně-genetických imunohistochemických markerů a DNA ploidity u karcinomu endometria

M. Kudela, R. Pilka, M. Lubušký, P. Hejtmánek, P. Džubák, S. Brychtová

199
Psychosociální faktory ovlivňující spokojenost rodiček s perinatální péčí

L. Takács, E. Kodyšová

204
Spontánní předčasný porod u rodičky v umělém spánku na ECMO při závažné formě infekce H1N1

J. Skřenková, V. Horáková, P. Horák, M. Koucký, M. Dokoupilová, J. Kubátová

208
Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2010
Primární chirurgická léčba zhoubných nádorů endometria

B. Svoboda, P. Líbalová, M. Kubecová, L. Rob, P. Freitag, R. Pilka, J. Chovanec, K. Tikovský, Z. Vernerová

216
Profylaktické operace u žen s hereditární dispozicí ke vzniku gynekologických malignit

M. Zikán

222
Biofyzikálne metódy diagnostiky intrapartálnej fetálnej hypoxie

K. Biringer, J. Danko, P. Žúbor, K. Maťašová, M. Zibolen, R. Pullmann

230
Pokročilý věk matky jako indikace k provedení amniocentézy – zhodnocení karyotypu u 418 vyšetřených plodů

A. Šípek jr., R. Mihalová, A. Panczak, M. Janashia, L. Celbová, M. Kohoutová

235
Vysoká rezistence Streptococcus agalactiae na antibiotickou terapii druhé linie u časných a pozdních forem infekcí novorozence

D. Balíková, V. Adámková, J. Svobodová

239
Optimalizace vyšetření protilátek proti trombocytům u těhotných a žen po porodu

Z. Čermáková, P. Kovářová, A. Malušková, M. Paulišková, D. Fizková


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa