Časopis lékařů českých - Číslo 7-8/2019

Úvodem

266
Úvodem

Přehledový článek

267
Klinická farmacie v České republice

Jana Gregorová

270
Vyplatí se bezpečná farmakoterapie?

Kateřina Langmaierová, Jana Gregorová

273
Specializační a kontinuální vzdělávání v oboru klinická farmacie

Martina Maříková-, Jana Gregorová

276
Klinický farmaceut v pediatrii: možný přínos?

Petra Rozsívalová

279
Podání léčiv nutričními sondami: příklady, pracovní skupina

Alena Linhartová

282
Inhibitory protonové pumpy v praxi klinického farmaceuta

PharmDr. Alena Pilková

289
Klinicky významné lékové interakce antiretrovirotik

Irena Murínová

295
Altepláza v intrapleurální terapii: Co víme a nevíme?

Judita Staša, Jana Gregorová, Norbert Pauk

306
Možnosti farmakologického ovlivnění singultu u pacientů v paliativní péči

Barbora Kováčová

318
Spánek a jeho poruchy v neurologii

Karel Šonka

321
Specifika spánku u žen a jeho poruch

Soňa Nevšímalová

323
Význam spánkové medicíny v pediatrii

Soňa Nevšímalová, Iva Příhodová


Původní práce

300
Management metabolických nežádoucích účinků everolimu u pacientů s renálním karcinomem

Jana Gregorová, Petra Holečková, Kateřina Žáková


Kazuistika

310
Kombinace mirtazapinu a paroxetinu: možná klinicky projevená interakce?

Jaroslava Červeňová

314
Fatální Stevensův-Johnsonův syndrom: komplikace při hospitalizaci pacienta na gerontopsychiatrii a prostor pro multioborovou spolupráci

Ivana Tašková, Lenka Trdlová


Kalendář akcí

313
Přednáškové večery spolku českých lékařů v Praze (BŘEZEN 2020)

Aktuální téma

328
Precizní psychiatrie – reálná možnost?

Eva Češková


Právo

332
Princip posuzování a uznávání nemocí z povolání v České republice

Pavel Fošum


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa