Časopis lékařů českých - Číslo 4/2018

Úvodem

167
Úvodem

Editorial

168
Zobrazovací metody 21. století

Přehledový článek

169
Hybridní zobrazení PET/MR u karcinomu prostaty

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Radek Tupý, Jan Baxa

175
Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou

Marek Mechl, Andrea Šprláková-Puková, Jakub Foukal, Miriam Šmajerová, Šárka Bohatá, Vlastimil Válek

181
CT angiografie koronárních tepen – současné možnosti a budoucí perspektivy v diagnostice ischemické choroby srdeční

Jan Baxa, Jiří Ferda

188
Endovaskulární rekanalizace a zrychlení diagnostiky vede ke zlepšení výsledků léčby ischemických cévních mozkových příhod

Antonín Krajina, Dagmar Krajíčková

195
Terapie nádorů postihujících játra metodami intervenční radiologie

Tomáš Andrašina, Tomáš Rohan, Jakub Hustý, Vlastimil Válek

203
Vertebroplastika a epiduroskopie očima intervenčního radiologa

Josef Vymazal, Radko Kříž


Recenze

187
Klinická kardiologie

Kazuistika

208
Importovaná kožná parazitóza

Peter Bánovčin, Róbert Rosoľanka, Katarína Šimeková, Mária Szilágyiová, Jana Masná


Kongresové zpravodajství

211
Standardizovaný pacient a sestavování kurikula – inspirace z konference AMEE 2017

Tereza Filipovská, Daniel Rajdl

213
ISBER 2017 – mezinárodní konference o biobankách

Aktualita

215
Biobanky – diskuse o terminologii

Osobní zprávy

219
Vzpomínka na prof. Vladimíra Pacovského
75 let prof. MUDr. Jana Kvasničky, DrSc.
220
Zemřel prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
221
Zemřel prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Zamyšlení

217
Slavnostní řeč profesora Pavla Pafka při převzetí Ceny J. E. Purkyně
(20. června 2018, zámek Libochovice)

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa