Časopis lékařů českých - Číslo 4/2007

Aktuální téma

307
Dekompresivní kraniektomie v léčbě posttraumatického edému mozku a přínos nových monitorovacích metod

A. Hejčl, R. Bartoš, I. Humhej, M. Bolcha, D. Bejšovec, J. Procházka, M. Sameš


Přehledový článek

314
Milníky kardiovaskulární terapie II. Digitalis

P. Jerie

321
Peroperační beta-blokáda

K. Škarvan

329
Adjuvantní chemoterapie v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

I. Špásová

337
Rostlinné steroly jako funkční potraviny

M. Vecka, A. Žák, E. Tvrzická

343
Asociace genotypu s nemocí a odhalování jejich prostředím ovlivnitelných příčin: využití principu mendelovské randomizace

L. Novotný, V. Bencko


Původní práce

351
Jak pokračovat v dalším zdolávání tuberkulózy u nás?

L. Trnka, J. Wallenfels

357
Faktory ovlivňující ukazatele homeostázy cholesterolu u metabolického syndromu

A. Žák, M. Vecka, E. Tvrzická, M. Jáchymová, L. Janíková, B. Staňková, A. Slabý, M. Zeman

367
Vztah mezi dietním příjmem alkoholu a některými metabolickými a kardiovaskulárními rizikovými faktory u zdravých mužů

L. Vítek, M. Leníček, J. Zelenka, M. Kalousová, B. Staňková, L. Novotný, P. Schreib, T. Zima, A. Žák

374
Praktické aspekty a reálný klinický význam sledování t(14;18) v periferní krvi pacientů s folikulárním lymfomem

A. Janíková–obořilová, J. Mayer, D. Dvořáková, P. Mejstřík, M. Navrátil, I. Vášová, L. Křen, M. Matuška

383
Efekt chirurgické léčby fibrilace síní na dosažení a udržení sinusového rytmu u nemocných podstupujících sdružený kardiochirurgický výkon – krátkodobé výsledky

M. Kolek, R. Brát

396
Užití trombelastografie při hodnocení koagulace u žen s fyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím

F. Polák, M. Lipš, H. Bedřichová, P. Kříž, A. Pařízek


Kazuistika

401
Paracetamol u dětí – nejen lék, ale i jed

A. Olosová, I. Láryšová, T. Zaoral, A. Bakhtary

407
Indikace k uzávěru perzistujícího foramen ovale u nemocné s plicní hypertenzí a proběhlou paradoxní embolizací

I. Svobodová, prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., H. Grünfeldová, A. Linhart


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa