Časopis lékařů českých - Číslo 5/2006

Přehledový článek

344
Cévní manifestace syndromu horní hrudní apertury

P. Vařejka, A. Linhart

349
Syndrom horní duté žíly – možnosti intervenční léčby

S. Beran

353
Prevence trombembolické nemoci ve vnitřním lékařství

D. Karetová, M. Chochola, A. Linhart

358
Buergerova choroba

M. Chochola, K. Márová, A. Linhart

363
Endovaskulární léčba akutních cévních uzávěrů

S. Heller, S. Beran, L. Skalická, P. Procházka, V. Mrázek, A. Linhart

368
Epidemiologie ischemické choroby dolních končetin

M. Chochola, A. Linhart

371
Chronická viscerální ischémie – diagnostický a terapeutický problém

T. Vidim, J. Tošovský

373
NGAL-neutrofilní, s gelatinázou asociovaný lipokalin v biochemii, fyziologii a klinické praxi

I. Kalousek, P. Röselová, P. Otevřelová

377
Chronická myeloidní leukémie – rezistence na imatinib mesylát (Glivec®) – přehled literatury a vlastní zkušenosti

J. Naušová, M. Priwitzerová, M. Jarošová, K. Indrák, E. Faber, V. Divoký


Původní práce

383
Cefepim v empirické terapii febrilní neutropenie u pacientů léčených vysokodávkovanou chemoterapií s autologní transplantací krvetvorných buněk

E. Žikešová, M. Hnátková, B. Vacková, A. Jedličková, P. Klener, M. Trněný

390
Vrozená forma trombotické trombocytopenické purpury

I. Hrachovinová, Š. Rittich, P. Salaj, J. Suttnar, J. E. Dyr, T. Šuláková, J. Pták, P. Ďulíček, T. Seeman

393
Biopsie sentinelové uzliny u pacientů s karcinomem ústní dutiny a orofaryngu

L. Mrzena, J. Betka, I. Stárek, K. Táborská, D. Kodetová, H. Křížová

399
Mamotomie, jedna z nových vyšetřovacích metod nejen pro diagnostiku tumoru prsu

H. Bartoňková, R. Demlová, M. Schneiderová, L. Hanák


Kazuistika

404
Penetrující aortální vřed: kazuistická sdělení endovaskulární léčby

J. Raupach, M. Lojík, L. Beran, J. Harrer, V. Chovanec, Krajina A. Ryška P.


Speciální sdělení

410
Informovaný souhlas ze sociologického pohledu

L. Zamykalová, J. Šimek


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa