Zaostřeno na komorbidity - zaznělo na Konferenci Léčba v psychiatrii III.

2. 11. 2017 - 4. 11. 2017

Tématem přednášky MUDr. Sylvy Rackové, Ph.D., na sympoziu Léčba v psychiatrii III, konaném 3. 11. 2017 v Českých Budějovicích, byl bližší pohled na léčbu deprese a diabetu mellitu (DM). Obě tato onemocnění se navzájem ovlivňují, komplikují a při výběru medikace je nutné zohledňovat obě diagnózy. Přednáška doc. MUDr. Jiřího Masopusta, Ph.D., z Psychiatrické kliniky LF UK a FN Hradec Králové na českobudějovickém sympoziu Léčba v psychiatrii III se zaměřila na léčbu deprese u pacientů se somatickými a psychiatrickými komorbiditami. Deprese a somatická onemocnění spolu úzce souvisejí. Řada nemocí, jako jsou cévní mozkové příhody, epilepsie či diabetes mellitus, zvyšuje riziko vzniku deprese, a zároveň deprese, která doprovází somatická onemocnění, zhoršuje průběh i prognózu těchto nemocí. Deprese a somatické komorbidity zkracují podle dánské populační studie délku života o 14 let u mužů a o 10 let u žen.

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa