Prof. Jan Václavík: Stručné shrnutí a zhodnocení výsledků studie GLORIA-AF

13. 12. 2022

Nová nebo také přímá perorální antikoagulancia (NOACs/DOACs) postupně nahrazují antagonisty vitaminu K v prevenci cévních mozkových příhod (CMP) u jedinců s nevalvulární fibrilací síní (FiS). GLORIA-AF je mezinárodní prospektivní registr zahrnující právě pacienty s nově diagnostikovanou FiS a zvýšeným rizikem CMP. Tato studie přinesla cenná data právě o fungování DOACs a warfarinu v klinické praxi během 3 let sledování u této pacientské populace čítající více než 21,5 tisíce osob. Klíčové výsledky ve stručném videoeditorialu shrnuje a hodnotí prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., z Interní a kardiologické kliniky LF OU a FN Ostrava.

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa