Zvířecí modely a výzkum hemofilie

14. 7. 2014

Ve studiu hemofilie mají zatím nezastupitelnou roli také zvířecí modely hemofilie, zejména u myší a psů. Experimenty prováděné na zvířecích modelech jsou velmi důležité zejména v časných stadiích výzkumu. Jedná se o speciálně vyšlechtěné linie nesoucí daný genetický defekt.

Hemofilie je onemocněním, které stále přináší nové terapeutické výzvy. Zároveň trvá i snaha o pochopení všech mechanismů spojených s krvácivým fenotypem či komplikacemi léčby, jakými je tvorba inhibitoru. Pokud není podávána profylaktická terapie, je pro muže zejména s těžkou formou hemofilie typické opakované spontánní krvácení. Vedle zavedené terapie koncentráty koagulačních faktorů, ať již rekombinantními, či vyrobenými z plazmy, směřují terapeutické snahy do budoucna směrem k efektivněji či dlouhodoběji působícím produktům anebo ke genoterapii. Ve výzkumu a vývoji hemofilie se pracuje také s některými dobře zavedenými zvířecími modely.

Myší modely jsou velmi potřebné pro studie na velkých skupinách zvířat. Myší faktor VIII (FVIII) je v 74 % identický s lidským FVIII, A- a C-domény jsou identické v 84, respektive 93 %, zatímco B-domény jsou více variabilní. Možnost poznání hemostázy na zvířecích modelech je velmi důležitým preklinickým nástrojem ve vývoji nových léků.

Psí modely jsou důležité pro testování produktů, pro dlouhodobější sledování či pro studie, ve kterých je důležité pracovat s většími objemy krve. Byly publikovány výsledky úspěšné korekce genetického defektu u hemofilických psů, což velmi podpořilo vývoj genové terapie v klinické medicíně. Relativně nedávno byla získána linie ovcí s hemofilií A a těžkým krvácivým fenotypem. Tyto ovčí modely jsou důležité mimo jiné pro studie s genovou terapií in utero.

V tuto chvíli tedy nadále platí, že zvířecí modely jsou pro toto dědičné onemocnění nezbytné pro výzkum nemoci i další možné terapie.

(eza)

Zdroj: Sabatino D. E. et al. Animal Model sof Hemophilia. Prog Mol Biol Transl Sci 2012; 105: 151–209Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa