Využití muskuloskeletálního ultrazvuku při bolestech u dospělých hemofilických pacientů

8. 4. 2014

Většinou se předpokládá, že příčinou bolestí kloubů a svalů u hemofilie je krvácení, i když objektivních informací, které by etiologii těchto bolestí u hemofiliků dokládaly, je jen velmi málo. Podání koagulačního faktoru přitom často nevede k úlevě. Autoři studie publikované před časem v časopise Haemophilia proto navrhují ke stanovení etiologie bolesti kloubů a svalů využívat muskuloskeletální ultrazvuk (musculoskeletal ultrasound – MSKUS), který spolehlivě odliší krvácení od dalších příčin bolesti.

V rámci studie byl k vyšetření kloubů a svalů u dospělých hemofiliků při bolestech použit rychlý MSKUS s využitím 2D a dopplerovského zobrazení. Celkem bylo zhodnoceno 40 epizod bolesti u 30 hemofiliků. U 33 epizod pacienti uváděli jako důvod bolesti ‚krvácení‘, u 5 ‚artritidu‘ a 2 pacienti o bolesti žádnou informaci nepodali. Ze 33 epizod uváděných jako ‚krvácení‘ bylo sonograficky krvácení potvrzeno pouze u 12 případů, u ostatních byl důvod bolesti jiný. Naopak u 3 z 5 epizod uváděných jako ‚artritida‘ se jednalo o krvácení. Stejně jako subjektivní hodnocení pacientů bylo i hodnocení lékařem velmi často chybné (18/40). Otok a zvýšená teplota byly přítomny u přibližně poloviny případů potvrzených krvácení i bolestí z jiných příčin, tyto příznaky jsou tedy k odlišení příčin bolesti klinicky nepoužitelné. Na základě objektivního ultrazvukového nálezu se léčebný přístup změnil u více než 70 % epizod, což vedlo k více než 60% zlepšení symptomů.

Mezi subjektivním hodnocením etiologie bolesti pacientem či lékařem a objektivním určením příčiny pomocí MSKUS jsou zásadní rozdíly. Současná praxe podávání koagulačních faktorů či jiné terapie pouze na základě odhadu etiologie bolesti se zdá překonaná. Používání zobrazovacích metod při rozhodování o léčbě by mělo být zahrnuto do algoritmů moderní péče o hemofilické pacienty.

(epa)

Zdroj: Ceponis A., Wong-Sefidan I., Glass C. S., von Drygalski A. Rapid musculoskeletal ultrasound for painful episodes in adult haemophilia patients. Haemophilia. 2013 Sep; 19 (5): 790–8; doi: 10.1111/hae.12175. Epub 2013 May 15.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa