Využití koncentrátu protrombinového komplexu u akutních krvácivých stavů

4. 12. 2012

Využití koncentrátu protrombinového komplexu (PCC), který je heterogenní směsí koagulačních faktorů a vyvažujících inhibitorů koagulační kaskády, se v posledních letech stále častěji uplatňuje.

Využití koncentrátu protrombinového komplexu (PCC), který je heterogenní směsí koagulačních faktorů a vyvažujících inhibitorů koagulační kaskády, se v posledních letech stále častěji uplatňuje především u zvládání akutního krvácení při předávkování perorálními antagonisty vitamínu K (např. terapie warfarinem).

Význam podání PCC byl studován také u jiných krvácivých stavů i u perioperačního či posttraumatického krvácení. Přehled publikovaný v květnu tohoto roku v American Journal of Hematology se zabýval rozdíly mezi jednotlivými přípravky PCC, jejich potenciální rolí při zvládání poruch srážlivosti a bezpečností jejich podání.

Složení PCC

PCC vyrobené různými výrobci zpravidla obsahují tři (faktor II, IX a X) nebo čtyři (faktor II, VII, IX a X) faktory krevní srážlivosti derivované z lidské plazmy, jež prošla inaktivací virů. Celková koncentrace faktorů srážlivosti je v PCC přibližně 25násobně vyšší než v čerstvě zmražené plazmě. Vzhledem k odlišným výrobním postupům jednotlivých výrobců zůstávají v některých PCC i proteiny C, S a Z, které snižují riziko trombogeneze, přestože klinický význam těchto proteinů není zcela jasný.

Schválené indikace

Nejčastější indikací pro podání PCC zůstává deficience faktorů dependentních na vitaminu K v souvislosti s užíváním perorálních antikoagulancií (warfarin). PCC by měl být podáván současně s pomalou infuzí vitaminu K (5–10 mg). Další indikace zahrnují kongenitální deficience faktorů srážlivosti – faktor VIII (hemofilie A), IX (hemofilie B), II, VII, a X.

Bezpečnost a nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky, které mohou být spojeny s podáním PCC, zahrnují alergickou reakci s tvorbou protilátek, febrilie, urtikárii, hyperkoagulaci, diseminovanou intravaskulární koagulopatii (DIC) a hypertenzi. Většina PCC obsahuje malé množství heparinu. Proto může u některých vnímavých pacientů dojít k heparinem indukované trombocytopenii, která se objeví po 4–14 dnech od zahájení léčby nebo v případě, že byl pacient nedávno heparinizován, již v průběhu několika hodin.

Vážné riziko podání PCC, především ve vyšších dávkách a u pacientů s jaterní insuficiencí, představují trombotické komplikace. Nejčastěji šlo o venózní tromboembolii, DIC, mikrovaskulární trombózu a infarkt myokardu. Incidence těchto komplikací byla 1,8 % u 4faktorových koncentrátů a 0,7 % u 3faktorových koncentrátů. V řadě případů šlo ale o pacienty, kteří byli z různých důvodů warfarinizováni a k trombotickým komplikacím došlo po zvrácení antikoagulace.

Využití koncentrátů protrombinového komplexu se v posledních letech rapidně rozšířilo a hraje významnou roli u akutních krvácivých stavů, včetně zrušení antikoagulace perorálními antikoagulancii a deficienci některých faktorů srážlivosti. Podání PCC u traumatu a perioperačně zůstává zatím předmětem dalších studií.

(hak)

Zdroj: Rodgers G. M. Prothrombin complex concentrates in emergency bleeding disorders. Am J Hematol 2012 Sep; 87 (9): 898–902; doi: 10.1002/ajh.23254.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa