Vliv svalové síly a svalové architektury plantárních flexorů na chůzi u hemofiliků

3. 11. 2014

Při porovnání chlapců s těžkou formou hemofilie a chlapců zdravých se ukazuje, že chlapci s hemofilií trpí narušeným držením těla, poruchou stereotypů chůze, svalovou slabostí a atrofií.

Doktor Stephensen ve své práci publikované v roce 2013 v časopise Haemophilia studoval vliv velikosti a struktury laterálního gastroknemického svalu na biomechaniku stereotypů chůze u chlapců s hemofilií. Zároveň je srovnával se zdravými kontrolními chlapci.

Do studie bylo zařazeno 19 zdravých chlapců ve věku 7–12 let a dále 19 věkově srovnatelných hemofiliků, kteří měli ve své anamnéze krvácení do kotníků. Hodnocena byla řada biomechanických funkcí. Navzájem byly porovnávány zejména funkce související s chůzí, síla a architektura svalů.

Práce ukázala, že chůze hemofiliků byla charakterizovaná signifikantně větším úhlem při dorzální flexi v kotníku. Plantární flexory byly u hemofiliků signifikantně slabší a menší. U normálně se vyvíjejících kontrolních pacientů se nepotvrdilo spojení mezi svalovou architekturou, sílou a stereotypem chůze.

Tato studie, využívající biomechaniku, ukázala, že u hemofiliků s anamnézou krvácení do kotníků jsou změny stereotypů chůze v úzkém spojení s deficitem svalové síly zejména plantárních flexorů.

(eza)

Zdroj: Stephensen D., Drechsler W. I., Scott O. M. Influence of ankle plantar flexor muscle architecture and strength on gait in boys with haemophilia in comparison to typically developing children. Haemophilia 2014, 20: 413–420; doi: 10.1111/hae.12317Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa