Vliv cíleného cvičení ve vodě na svalovou sílu a rozsah pohybů v kloubech u hemofiliků

18. 4. 2013

Hemofilie je charakterizována spontánním krvácením, zejména do kloubů a svalů. Toto má i další efekt a tím je obava ze zranění, která často vede muže s tímto postižením k významnému omezování fyzické aktivity.

Hemofilie je charakterizována spontánním krvácením, zejména do kloubů a svalů. Toto má i další efekt a tím je obava ze zranění, která často vede muže s tímto postižením k významnému omezování fyzické aktivity. To pak ale má za důsledek oslabení muskuloskeletárního systému, které umožňuje snadnější poranění při i minimální činnosti.

Jednou z nejvhodnějších fyzických aktivit u hemofiliků je plavání a cvičení ve vodě. Studie publikovaná v International Journal of Preventive Medicine byla zaměřena na hodnocení cvičení ve vodě s ohledem na sílu svalů a rozsah pohybu kloubů u hemofiliků.

Studie se zúčastnilo 20 mužů trpících středně těžkou formou hemofilie, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Skupina zaměřená na terapii s využitím cvičení ve vodě absolvovala vodní aktivity ve 3 sezeních týdně (o délce 45–60 minut) po dobu 8 týdnů. U kontrolní skupiny bez vodních aktivit bylo provedeno pouze pečlivé sledování. Svalová síla pacientů a rozsah pohybu v kloubech byl hodnocen pomocí standardních laboratorních metod, s užitím izokinetického dynamometru a standardizovaného goniometru. Vše na začátku a na konci studie.

U pacientů, kteří podstoupili efektivní vodní terapii, došlo se signifikantní významností ke zlepšení svalové síly v okolí kolenního kloubu (se zaměřením na extenzní a flekční pohyby), zatímco u kontrolní skupiny šlo vypozorovat signifikantní zmenšení síly v oblasti dolní končetiny (zejména levé). Rozsah pohybu v kloubech se opět zlepšil ve skupině podstupující cvičení.

Preventivní aktivita a rehabilitace pacientů se zaměřením na vodní cvičení tak může být velmi užitečnou metodou vedoucí ke zlepšení svalové síly a rozsahu pohybu kloubů u pacientů s hemofilií. Toto pak může přispět ke zlepšení denní funkční schopnosti a následně i kvality života.

(eza)

Zdroj: Kargarfard M. et al. The Effect of Aquatic Exercise Therapy on Muscle Strength and Joint's Range of Motion in Hemophilia Patients. Int J Prev Med. 2013 January; 4 (1): 50–56.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa