Vaskulární onemocnění u postupně stárnoucí populace hemofiliků: podceněný problém?

10. 1. 2020

Stárnoucí populace osob s hemofilií s sebou přináší nové zkušenosti i výzvy a vede k hledání co nejbezpečnější a současně efektivní léčby i prevence onemocnění typických pro starší věk – zejména kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních chorob. Je třeba si uvědomit, že tyto komplikace jsou i pro osoby s hemofilií reálným rizikem, jež bylo doposud spíše podceňováno.

Riziko vaskulárních onemocnění u hemofiliků

Ischemická choroba srdeční (ICHS) a ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) jsou významnou příčinou úmrtí, zejména v rozvinutých zemí. Nemocní s hemofilií se obecně považují za populaci, u níž je riziko těchto chorob nízké, s ohledem na hypokoagulační stav daný hemofilií. Nicméně některá recentní data ukazují dokonce vyšší riziko ICHS, infarktu myokardu a iCMP u pacientů s hemofilií A a B než v obecné populaci.

Prevence a léčba vaskulárních chorob u osob s hemofilií A a B

Tradiční KV rizikové faktory (obezity, hypertenze, hyperlipidémie, kouření) jsou přítomné stejně tak u hemofiliků jako v obecné populaci. Například obezita může být v souvislosti se zhoršenou mobilitou u osob s hemofilií dokonče častější, taktéž hypertenze se zdá být častější. I v této skupině pacientů je tedy nezbytná prevence a léčba známých KV rizikových faktorů, jak doporučuje konsenzuální stanovisko k léčbě KV chorob u osob s hemofilií z roku 2015.

Podle mezinárodních doporučení se v případě akutní iCMP a při následné profylaxi u hemofiliků mají podávat nízké dávky antitrombotických léků podle stávající hladiny koagulačních faktorů. Rovněž tromboprofylaxe u osob s hemofilií, které mají fibrilaci síní, vychází z hladiny FVIII či FIX. U pacientů s těžkou hemofilií se tromboprofylaxe podává, pouze pokud jim byl dříve podáván koncentrát chybějícího koagulačního faktoru. Rozhodnutí o léčbě kyselinou acetylsalicylovou nebo perorálními antikoagulancii má vycházet z přítomností rizikových faktorů vzniku CMP u daného jedince.

Mezioborová spolupráce je klíčová

V případě KV a cerebrovaskulárních onemocnění u osob s hemofilií je absolutně nezbytná úzká spolupráce kardiologa, neurologa a hematologa s cílem nastavit co nejefektivnější a současně co nejbezpečnější léčbu.

(eza)

Zdroj: Zano E., Milan M., Sarolo L., Pasca S. Cerebrovascular diseases in hemophiliacs: a real, but underestimated risk. Haemophilia 2018; 24 (1): e3−e5, doi: 10.1111/hae.13285.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa