Užití desmopresinu u těhotných žen s krvácivou poruchou

1. 7. 2012

Desmopresin (DDAVP, 1-deamino-8-D-arginine vasopresin) je syntetický analog antidiuretického hormonu, který je fyziologicky produkován v hypofýze.

Desmopresin (DDAVP, 1-deamino-8-D-arginine vasopresin) je syntetický analog antidiuretického hormonu, který je fyziologicky produkován v hypofýze. Farmakologický efekt DDAVP je zprostředkován hlavně skrze vazopresinový receptor typu 2, na kterém funguje jako agonista. In vivo také působí zvyšování hladin koagulačního faktoru VIII (FVIII) a stimuluje uvolňování von Willebrandova faktoru (VWF) z endoteliálních buněk. Aktivita DDAVP na typ 1 vazopresinového receptoru (zastoupeného v děloze a krevních cévách) je nízká.

DDAVP je v řadě zemí používán jako klíčová součást léčby v prevenci a terapii krvácení u pacientů s krvácivými chorobami, jako jsou von Willebrandova nemoc a mírná forma hemofilie A. Jeho užití v těhotenství přináší řadu otázek vycházejících z možných rizik spojených s maternální a fetální hyponatrémií a z teoretických rizik spojených s kontrakcemi dělohy a předčasného porodu, které by byly zprostředkovány účinkem DDAVP na vazopresinové receptory v děloze. Další obavy hovoří o riziku intrauterinní růstové retardace dané vazopresorovým efekterm DDAVP.

Lékaři z The Royal Free Hospital v Londýně studovali literaturu zabývající se užíváním DDAVP v těhotenství. Celkem našli 30 relevantních studií popisujících dohromady 216 těhotenství. Nejčastější indikací podání DDAVP byla prevence krvácení v těhotenství a postpartálně. DDAVP byl úspěšně podáván v prvním trimestru a časném období druhého trimestru u 50 těhotenství. Pokud byl DDAVP užit jako peripartální prevence, nebyly u 167 ze 172 těhotenství popsány žádné krvácivé komplikace. Ve 29 studiích nebyly popsány žádné významné nežádoucí příhody spojené s podáváním DDAVP. V jediné studii byl popsán případ křečí spojených s intoxikací vodou a v jednom případě pak předčasný porod. Další možné nežádoucí účinky dle jedné studie zahrnovaly nával horkosti do tváří a bolest hlavy matky. Vedlejší účinky byly obecně dobře tolerované. V 10 studiích se autoři zaměřili i na možný efekt na plod. Nebyl popsán žádný nežádoucí účinek.

Lze tedy konstatovat, že přehled britských lékařů ukazuje, že ve vybraných případech je DDAVP efektivním a bezpečným lékem, který je schopen snižovat krvácivé komplikace spojené s těhotenstvím a porodem. Bezpečné podávání DDAVP je nicméně spojeno s opatřeními, které snižují riziko intoxikace tekutinami a dále s pečlivým dávkováním.

(eza)

Zdroj: Trigg D. E. et al. A systematic review: The use of desmopressin for treatment and prophylaxis of bleeding disorders in pregnancy. Haemophilia 2012 Jan; 18 (1): 25–33; doi: 10.1111/j.1365-2516.2011.02573.x.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa