Studie RODIN – pro rozvoj inhibitoru není rozdíl mezi podáváním rekombinantních produktů či produktů vyrobených z plazmy

15. 3. 2013

Dle řady dříve publikovaných studií existuje oprávněný otazník nad tím, zda podávání faktoru VIII připraveného rekombinantními technologiemi vede ke zvýšené tvorbě inhibitoru.

Dle řady dříve publikovaných studií existuje oprávněný otazník nad tím, zda podávání faktoru VIII připraveného rekombinantními technologiemi vede ke zvýšené tvorbě inhibitoru. Studie RODIN (Research Of Determinants of INhibitor development among Previously Untreated Patients with Haemophilia in Europe) pod hlavičkou registru PedNet je zaměřena na dosud neléčené děti s těžkou formou hemofilie A. Dosavadní výsledky této studie byly publikovány v prestižním časopise New England Journal of Medicine v lednu tohoto roku.

Do studie bylo zahrnuto 574 chlapců s aktivitou faktoru VIII (FVIII) pod 1 %, kteří byli narozeni mezi lety 2000 a 2010. U těchto dětí byla sledována data po celou dobu podávání FVIII až do 75 expozičních dnů. Základním cílem studie bylo sledování vývoje inhibitoru (definováno jako nejméně dva pozitivní testy na přítomnost inhibitoru s poklesem in vivo recovery hladin FVIII).

Inhibitor byl pozorován u celkem 177/574 dětí (tedy s kumulativní incidencí 32,4 %). 116 pacientů vyvinulo inhibitor ve vysokém titru nad 5 B. U. (kumulativní incidence 22,4 %). Ukázalo se, že produkty vyrobené z plazmy (plazma-derived) vedly k podobnému riziku rozvoje inhibitoru jako produkty rekombinantní. Při porovnání jednotlivých rekombinantních produktů pak byla druhá generace produktu plné délky spojena se zvýšeným rizikem rozvoje inhibitoru ve srovnání s třetí generací produktu plné délky (adjustovaná míra rizika 1,60 s 95% CI 1,08–2,37).

Rekombinantní produkty FVIII a produkty vyrobené z plazmy tedy v dané studii představovaly pro rozvoj inhibitoru u dosud neléčených pacientů podobné riziko. Přítomnost von Willebrandova faktoru a změna produktů v průběhu léčby nebyly spojeny s rizikem rozvoje inhibitoru.

(eza)

Zdroj: Gouw S. C. et al. Factor VIII products and inhibitor development in severe hemophilia A. NEJM 2013 Jan 17; 368 (3): 231–9; doi: 10.1056/NEJMoa1208024Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa